Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kinderdiabetesteam

Het kinderdiabetesteam van Meander Medisch Centrum bestaat uit drie kinderartsen, vijf kinderdiabetesverpleegkundigen, drie diëtisten, twee kinderpsychologen en een maatschappelijk werkster.


Spreekuur
Het kinderdiabetesteam houdt elke woensdag- en donderdagmiddag multidisciplinair spreekuur, waarbij de kinderen (met ouder) de kinderarts, de kinderdiabetesverpleegkundige en/of diëtiste spreken.

Eens per jaar is er een uitgebreid gesprek met alle betrokkenen waarbij de behandeling wordt geëvalueerd en er een plan wordt gemaakt voor het komende jaar. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van de kinderen/ jongeren.

 

Lees meer over diabeteszorg voor kinderen in Meander, waaronder de psychosociale begeleiding, insulinepomp, glucosesensor, digitalisering en overstap naar de internist.


Onderzoek
Behalve met patiëntenzorg houdt het kinderbiabetesteam zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben we meegedaan met een aantal internationale studies naar nieuwe medicijnen en naar een vaccin tegen het ontstaan van diabetes type 1.

 

Meander doet mee aan het PAL project (Personal Assistant for a healthy Lifestyle), samen met TNO. Het PAL-project wil een maatje ontwikkelen in de vorm van een robot of een virtueel maatje op een scherm (avatar), die kinderen kan ondersteunen bij het omgaan met diabetes. Zorgverleners kunnen bijhouden hoe de gezondheid van het kind zich ontwikkelt en zo kunnen ze de inhoud van de activiteiten aanpassen aan het kind. Ouders leren hun kinderen vertrouwen en kunnen informatie over de gezondheid en de doelen bekijken. Op de film ziet u hoe robot Charlie kinderen helpt om te gaan met hun ziekte op een Diabetes vakantiekamp.