Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. Op de afdeling Oncologie, Hematologie en Palliatieve zorg inventariseren, beoordelen en behandelen gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten klachten en symptomen van patiënten die niet meer kunnen genezen van een oncologische of hematologische ziekte (kanker of bloedziekten). Daarbij gaan zij zoveel mogelijk uit van een integrale benadering, met aandacht voor lichamelijke, psychische en spirituele aspecten van zorg en behandeling.

  

Netwerk Palliatieve Zorg Eemland
In de palliatieve zorg werkt Meander Medisch Centrum nauw samen met onder meer huisartsen, wijkverpleegkundigen en het Hospice. Daarom maakt Meander onderdeel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland. Hierin werken verschillende organisaties samen om de palliatieve zorg in de regio zo goed mogelijk te organiseren.

 

Meer informatie over dit netwerk en over palliatieve zorg vindt u op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland.


Afdelingen / Specialismen
Interne geneeskunde
 
Specialisten / zorgverleners
Spreekuren