Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Thuismonitoring corona via de app

Uw behandelend arts beslist of u in aanmerking komt voor thuismonitoring via de app 'COVID-19 thuis' van Luscii.

 

Als dit het geval is, dan houden we uw gezondheid via thuismonitoring in de gaten als u uit het ziekenhuis komt. Dit betekent dat u via 'COVID-19 thuis' gegevens over uw gezondheid aan ons doorgeeft.

 

Via 'COVID-19 thuis' beantwoordt u vragen en voert u de meetgegevens in van het zuurstofgehalte in uw bloed (zuurstofsaturatie) en van uw temperatuur. De gegevens die u aan ons doorgeeft, controleren wij regelmatig.

 

Hieronder leest u hoe deze app werkt. 

1. Hoe installeert u de app?
2. Hoe vaak doet u een meting?
3. Hoe meet u uw zuurstofsaturatie?
4. Hoe meet u uw temperatuur?
5. Hoe ziet uw persoonlijk behandelplan er uit?
6. Wat moet u doen als u meer klachten krijgt?