Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Gaat u bevallen in het ziekenhuis?

Informatie bijgewerkt 28 september 2021

 

Houdt u zich aan onderstaande regels voor bezoekers en begeleiders:

 

Begeleiders op de polikliniek

U mag maximaal één begeleider meenemen naar uw afspraak voor een zwangerschapsecho en overige afspraken op de polikliniek Verloskunde.

 

Spoedconsulten en opnames

 • Bij alle spoedconsulten op afdeling Verloskunde B1 mag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden mee komen;
 • Bij alle opnames mag 24 uur per dag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden aanwezig zijn.

 

Bij de bevalling

 • Heeft uw partner klachten die kunnen wijzen op corona? Dan mag hij/zij niet met een consult of opname mee, maar wel bij de bevalling zijn. De partner moet dan wel persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • Bij de bevalling mag een derde persoon aanwezig zijn.

 

Bezoek

    Op de patiëntenkamer:

 • De partner van de patiënt en de kinderen uit het gezin zijn altijd welkom. 

 • Daarnaast mogen er vier volwassenen per dag op bezoek komen; maximaal 2 per bezoekmoment; maximaal 1 uur per bezoek.

  Op de verloskamer:
 • Op de verloskamer is geen bezoek toegestaan. De partner of begeleider van de patiënt mag 24 uur per dag aanwezig zijn.
 • Lees meer over de regels tijdens bevallen in het ziekenhuis.

 

Als u naar huis mag

 • Bij ontslag uit het ziekenhuis mag degene die u ophaalt geen broertjes en zusjes meenemen.

 

De voorlichtingsavonden over bevallen en borstvoeding gaan tot nader order niet door