Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Gaat u bevallen in het ziekenhuis?

Houdt u zich aan onderstaande regels voor bezoekers en begeleiders:

 

Begeleiders op de polikliniek

Vanwege het oplopende aantal corona-besmettingen is een begeleider op de polikliniek Verloskunde alleen toegestaan voor:

 • de vitaliteitsecho: 1e echo in zwangerschap;
 • SEO: twintig-weken-echo;
 • GUO: uitgebreide echo bij verhoogd risico of vermoeden op afwijkingen;
 • de echo bij 36 weken zwangerschapsduur.

Bij alle overige afspraken op de polikliniek Verloskunde mag u géén partner of begeleider meenemen.

 

Spoedconsulten en opnames

 • Bij alle spoedconsulten op afdeling Verloskunde B1 mag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden mee komen;
 • Bij alle opnames mag 24 uur per dag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden aanwezig zijn.

 

Bij de bevalling

 • Heeft uw partner klachten die kunnen wijzen op corona? Dan mag hij/zij niet met een consult of opname mee, maar wel bij de bevalling zijn. De partner moet dan wel persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • Bij de bevalling mag geen derde persoon aanwezig zijn: dus geen oma, geboortefotograaf of doula.

 

Bezoek

 • Een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden mag 24 uur per dag aanwezig zijn;

 • Broertjes en zusjes van pasgeborenen zijn welkom van 16.00-17.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Degene die hen brengt, moet beneden wachten in de openbare ruimte van het ziekenhuis en niet op de afdeling;
 • Bij opname langer dan 3 dagen is overig bezoek in overleg mogelijk.

 

Als u naar huis mag

 • Bij ontslag uit het ziekenhuis mag degene die u ophaalt geen broertjes en zusjes meenemen.

 

De voorlichtingsavonden over bevallen en borstvoeding gaan tot nader order niet door