Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vragen en antwoorden over coronavirus

Meander Medisch Centrum is tot 1 mei alleen toegankelijk voor acute, niet-uitstelbare zorg en zorg voor mensen met kanker.

We nemen onderstaande ingrijpende maatregelen ter bescherming van onze medewerkers en patiënten en om besmetting in ons ziekenhuis te voorkomen. We rekenen op uw begrip en medewerking. 

 

 

Afspraken polikliniek 

Alle niet-dringende en uitstelbare afspraken op de polikliniek tot 1 mei worden omgezet naar een telefonische afspraak of uitgesteld. Indien mogelijk worden ook oncologische afspraken uitgesteld vanwege de kwetsbaarheid van patiënten. De behandelend arts beslist hierover.
 

Hoe weet ik of mijn afspraak (telefonisch) doorgaat of wordt uitgesteld? 

 • De betreffende polikliniek neemt contact op of uw afspraak wordt uitgesteld of omgezet naar een telefonische afspraak. Let op: Meander belt met een anoniem nummer. 
 • Als u van te voren geen bericht krijgt van Meander, dan gaat uw afspraak wel door.

 

Ik ben patiënt bij Meander, mijn afspraak is onlangs afgezegd, maar mijn klachten verergeren. Wat moet ik doen?

Neem contact op met uw behandeld arts in Meander. Dit kunt u doen via de polikliniek. De poliklinieken zijn niet gesloten, maar de patiëntenstroom naar het ziekenhuis is beperkt in verband met het coronavirus. Meander houdt, waar mogelijk, digitaal spreekuur (per telefoon of beeld bellen). De poliklinieken zijn altijd bereikbaar voor medische vragen.

 

Ik ben onlangs door mijn huisarts of een verwijzer doorverwezen naar Meander, mijn afspraak is nog niet gepland of afgezegd, maar mijn klachten verergeren. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de huisarts of met de verwijzer.

 

Zijn de poliklinieken in Meander gesloten?

Nee, de poliklinieken zijn niet gesloten. De patiëntenstroom naar het ziekenhuis is beperkt in verband met het coronavirus. Meander houdt, waar mogelijk, digitaal spreekuur per telefoon of met behulp van beeldbellen. De poliklinieken zijn altijd bereikbaar voor medische vragen.

 

Wanneer en hoe kan ik een nieuwe afspraak inplannen?

 • Als uw afspraak wordt uitgesteld, plannen de polikliniekmedewerkers een nieuwe afspraak voor u. De polikliniek kan pas op 1 mei of later starten met het plannen van nieuwe afspraken; afhankelijk van de stand van zaken op dat moment. De geplande datum, tijd en locatie ontvangt u via een afspraakbevestigingsbrief per post.
 • Als u van de polikiniekmedewerker heeft gehoord dat u zelf moet bellen voor een nieuwe afspraak, dan kunt u dat pas doen op 1 mei of later. Houd onze website in de gaten voor de laatste berichtgeving.
 • Een telefonische afspraak kan wel nu al worden ingepland.
 • Het is tijdelijk niet mogelijk om online afspraken te maken. Voor het maken van een afspraak neemt u telefonisch contact op met Meander: 033 - 850 60 70. Het afzeggen van uw afspraak via www.mijnmeander.nl is wel mogelijk.

 

Mijn afspraak gaat wel door. Waar moet ik rekening mee houden? 

 • Heeft u klachten (buikklachten, neusverkouden, keelpijn, hoesten en/of niezen met of zonder koorts)? Betreed het ziekenhuis dan niet, maar neem telefonisch contact op met de betreffende polikliniek. Als u klachten heeft en uw afspraak moet vanwege urgentie toch doorgaan, dan moet u een chirurgisch mondneusmasker dragen.
 • Patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek mogen géén begeleider meenemen, met uitzondering van kinderen tot 18 jaar. Deze maatregel nemen we ter bescherming van onze eigen medewerkers. We beseffen heel goed dat dit voor patiënten een zeer ingrijpende maatregel is, maar doen op dit moment onze uiterste best om besmetting in ons ziekenhuis te voorkomen. We rekenen op uw begrip en medewerking.
 • Ook voor tolken geldt dat zij niet als begeleider het ziekenhuis in mogen. Om een patiënt toch te kunnen helpen, adviseren we naasten om gebruik te maken van Facetime, Skype of andere vorm van videobellen. Lukt dat niet, dan kan Meander de tolkentelefoon inzetten.
 • De eerste 2 uur parkeren is gratis.

 

Afspraken diagnostiek (onderzoek)

Alle geplande, niet-urgente afspraken tot 1 mei bij de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde worden uitgesteld. Patiënten worden hierover geïnformeerd door hun behandelend arts. Spoeddiagnostiek gaat wel door.

 

Hoe weet ik of mijn afspraak (telefonisch) doorgaat of wordt uitgesteld? 

Patiënten worden telefonisch geïnformeerd als hun afspraak niet doorgaat. Let op: Meander belt met een anoniem nummer. Heeft u van te voren geen bericht van Meander ontvangen, dan gaat uw afspraak wel door. 

 

Waar kan ik röntgenfoto's laten maken?
Met ingang van dinsdag 24 maart is het maken van röntgenfoto’s alléén mogelijk op locatie Amersfoort tussen 8.00 tot 19.00 uur.

 

Waar kan ik terecht voor bloedafname, inleveren urine/ontlasting of de trombosedienst?

 • Voor bloedafname of het inleveren van urine of ontlasting kunt u niet meer op alle locaties van Meander en prikpunten in de regio terecht. Bekijk het overzicht van prikpunten om te zien welke locatie open en gesloten is.
 • De trombosedienst blijft open. Heeft u een vraag, stel die dan aan de trombosedienst.

 

Is locatie Baarn open? 

Locatie Baarn is alleen nog open voor bloedafname. Er vindt geen andere diagnostiek meer plaats in Baarn. Kijk voor de gewijzigde openingstijden op www.meandermc.nl/bloedprikken.

 

 

Dagbehandeling (chemotherapie, immunotherapie)

 

Gaat mijn afspraak op de Dagbehandeling door?

De behandeling van patiënten op de Dagbehandeling (chemotherapie, immunotherapie) proberen we, waar mogelijk, door te laten gaan. Heeft u klachten (neusverkouden, keelpijn, hoesten en/of niezen met of zonder koorts)? Betreed het ziekenhuis dan niet, maar neem telefonisch contact op met de Dagbehandeling. Heeft u geen telefoon of sms van Meander ontvangen? Dan gaat uw behandeling door op de geplande tijd. Indien uw behandeling wel uitgesteld wordt, dan informeren wij u hierover telefonisch.

 

Geplande operaties zonder spoed

Alle geplande operaties tot 1 mei worden uitgesteld, met uitzondering van spoedoperaties en oncologische operaties. Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd door medewerkers van de operatieplanning.


Afspraken Meander Da Vinci - Kliniek voor wondgenezing en hyperbare geneeskunde

Als focuskliniek voor wondgenezing en hyperbare geneeskunde neemt Da Vinci Kliniek haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de actieve bestrijding van het coronavirus. De veiligheid en gezondheid van onze patiënten en medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Daarom is besloten om per 18 maart uitsluitend nog spoed en noodzakelijke behandelingen uit te voeren. Zorg die kan worden uitgesteld, wordt uitgesteld of verplaatst naar de thuissituatie. Met alle patiënten zal persoonlijk contact worden opgenomen om ze te informeren wat het voor hen betekent.

 
Voor onze locatie in Amersfoort, Meander Da Vinci betekent dit het volgende:
 • De wondpoli van de Meander Da Vinci Kliniek in Amersfoort is alleen open voor spoedbehandelingen. Uw vaatchirurg bepaalt of uw behandeling door gaat;
 • De spoedpoli’s worden vooralsnog gedraaid op dinsdag- woensdag en donderdagochtend;
 • Zorg die kan worden uitgesteld, stellen we uit of verplaatsen we naar de thuissituatie. De wondconsulenten komen zo nodig bij u thuis om de wondzorg door te laten gaan;
 • De hyperbare kamer in Amersfoort is tot uiterlijk vrijdag 20 maart nog open voor spoed. Daarna gaat deze dicht. Als u met spoed hyperbare geneeskunde nodig heeft, kunt u nog wel terecht op de vestigingen in Geldrop en Rotterdam;
 • Voor overleg kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts of wondconsulent via ons algemene nummer: 033 2020 300.

 

Patiënten Spoedeisende Hulp en Eerste Harthulp

 • Aan patiënten die de Spoedeisende Hulp of Eerste Harthulp bezoeken wordt gevraagd of ze klachten hebben (buikklachten, neusverkouden, keelpijn, hoesten en/of niezen, met of zonder koorts). Als dit het geval is, worden ter plekke maatregelen genomen.
 • Patiënten die verwezen zijn naar de SEH of EHH mogen géén begeleider meenemen, met uitzondering van kinderen tot 18 jaar. Deze maatregel nemen we ter bescherming van onze eigen medewerkers. We beseffen heel goed dat dit voor patiënten een zeer ingrijpende maatregel is, maar doen op dit moment onze uiterste best om besmetting in ons ziekenhuis te voorkomen. We rekenen op uw begrip en medewerking.
 • Heeft u klachten (buikklachten, neusverkouden, keelpijn, hoesten en/of niezen met of zonder koorts)? Betreed het ziekenhuis dan niet, maar neem telefonisch contact op met de betreffende polikliniek.


Meander Apotheek

De transmurale Meander Apotheek (ma-vrij 8.00-17.30) in de hal van het ziekenhuis is gesloten.


Waar kan ik mijn medicatie ophalen?

Patiënten die hun medicatie via de Meander Apotheek krijgen, zoals bij Oncologie, Reumatologie, Maag-darm-leverziekten en Dialyse, of vanwege ontslag uit het ziekenhuis, krijgen de medicatie thuisbezorgd. Voor vragen kunt u bellen met 033 - 850 48 13.

 

Dienstapotheek Eemland

De dienstapotheek Eemland (avond- nacht en weekeindtijden) is gesloten, in navolging van het beleid van Meander.

De dienstapotheek Eemland zal alle medicatie thuis laten bezorgen. Voor vragen kunt u bellen met 033 - 432 85 00.

 

Restaurant en winkels gesloten

Het restaurant Meander Marché is dicht voor bezoekers en patiënten. Voor medewerkers is een uitgiftepunt open. Alle winkels in de Laan zijn dicht.

 

 

 

Opgenomen patiënten

 

Mogen opgenomen patiënten bezoek ontvangen? 

Nee, we hebben besloten om in principe geen bezoek meer toe te laten voor opgenomen patiënten. Deze maatregel nemen we ter bescherming van de patiënten en medewerkers. We beseffen heel goed dat dit voor patiënten een zeer ingrijpende maatregel is, maar doen op dit moment onze uiterste best om besmetting in ons ziekenhuis te voorkomen. We rekenen op uw begrip en medewerking.

Uitzondering hierop zijn: 

 • patiënten op de verpleegafdelingen Kindergeneeskunde en Neonatologie. Hiervoor geldt: alleen bezoek van ouders/verzorgers.
 • patiënten op de verpleegafdeling Kraam/Verloskunde. Hiervoor geldt: alleen de partner mag mee komen.
 • terminale patiënten. Hiervoor geldt: maximaal twee bezoekers per patiënt per dag.
 • Met deze maatregel doen we ons uiterste best om coronabesmetting binnen het ziekenhuis te voorkomen. Meander beseft dat dit een zeer ingrijpende maatregel is en vraagt iedereen om hun begrip hiervoor.

 

Hoe kan familie contact houden met een opgenomen patiënt?

 • Nu naasten niet op bezoek mogen komen, houden zij contact met patiënten via de eigen telefoon of tablet van de patiënt. Als de patiënt zelf de telefoon niet kan opnemen, dan helpt de verpleegkundige hierbij.
 • De verpleegkundige of arts neemt dagelijks na 11.00 uur telefonisch contact op met de eerste contactpersoon van de patiënt om eventuele vragen te beantwoorden.
 • Zoals gebruikelijk stellen wij de eerste contactpersoon direct op de hoogte bij een verslechtering/verandering in de situatie.

 

Waar kan ik was en andere spullen voor opgenomen patiënten ophalen of afgeven? 

In de bezoekersgarage staat een tent waar u pakketjes met was en andere spullen van en voor opgenomen patiënten kunt ophalen en afgeven. Dit kan tussen 7.00 en 21.00 uur.

 

 • De bezorger vult een formulier in; de patiënt tekent deze af;
 • Een medewerker brengt pakketjes naar de afdeling;
 • Een medewerker haalt pakketjes van de afdeling op en overhandigt deze vanuit de tent aan de naaste van de patiënt.

 

Ik kom een patiënt met ontslag ophalen, waar kan ik mij melden? 

Familieleden of mantelzorgers die een patiënt komen halen, kunnen zich melden in de tent (parkeergarage). Bij geen klachten (buikklachten, neusverkouden, keelpijn, hoesten en/of niezen met of zonder koorts) kan de ophaler zich melden bij de Informatiebalie in de Laan. De medewerkers van de Informatiebalie informeren de afdeling zodat de patiënt naar de Informatiebalie gebracht kan worden.

 

Opname op de Intensive Care

 

Door de Coronacrisis liggen nu veel meer mensen dan gebruikelijk op de Intensive Care van Meander Medisch Centrum. Wat dit betekent voor patiënten en hun naasten leest u op www.meandermc.nl/IC.

 

Besmetting in Meander Medisch Centrum

 

Zijn er patiënten in Meander met het coronavirus?

Ja. Er zijn speciale afdelingen in gebruik genomen waar patiënten met COVID-19 in afzondering worden opgenomen. Patiënten die worden opgenomen met een verdenking op een infectie met coronavirus zullen in strikte isolatie verpleegd worden om besmetting van anderen te voorkomen.

 

Zijn er medewerkers van Meander besmet?

Ja, er zijn medewerkers besmet met het coronavirus. Zij verblijven momenteel thuis in isolatie. Omdat zij thuis verblijven is er geen risico meer op besmetting in Meander.

 

Is er voldoende capaciteit in Meander?

Vooralsnog is er voldoende personeel binnen het ziekenhuis.

 

Op dit moment lig ik opgenomen in Meander. Loop ik nu een risico?

Nee, patiënten met een besmetting of verdenking op corona worden in strikte isolatie behandeld.

 

Algemene informatie over corona

 

Waar vind ik informatie over het coronavirus?

 • Algemene informatie over het coronavirus kunt u lezen op de RIVM website.
 • Informatie over reisadviezen voor landen of gebieden waar het coronavirus is gevonden leest u op de website van de Rijksoverheid.

 

Ik heb klachten die kunnen duiden op corona: buikklachten, neusverkouden, keelpijn, hoesten en/of niezen, met of zonder koorts. Wat moet ik doen?

Kijk op de website www.thuisarts.nl.


Heeft u een afspraak in Meander en klachten zoals buikklachten, neusverkouden, keelpijn, hoesten en/of niezen met of zonder koorts?

Kom dan niet naar uw afspraak, maar bel eerst met de betreffende polikliniek of afdeling.

 

Geen handen geven?
Uit voorzorg begroeten wij u in Meander zonder de handen te schudden. Dat is één van de manieren om mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:

 

Was uw handen een paar keer per dag met zeep, Hoesten en niezen in de elleboogplooi, Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg

 

Overig

 

Ik bied graag hulp aan. Hoe kan ik Meander Medisch Centrum helpen?

In deze tijd bieden veel mensen hulp aan aan Meander. Het is hartverwarmend en personeel voelt zich hierdoor erg gesteund.

 

 • Medische persoonlijke beschermingsmiddelen (plastic beschermbrillen, mondkapjes, etc.) zijn van harte welkom. Wij willen benadrukken dat het materiaal dat wij kunnen gebruiken moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Het is immers bestemd voor de bescherming van onze medewerkers en die hebben wij de komende tijd hard nodig. De vele initiatieven zijn hartverwarmend maar momenteel kunnen wij enkel de volgende materialen gebruiken:
  • Maskers van het type FFP2 of FFP3. Dit staat meestal op de verpakking met de aanduiding NEN-EN 149:2001 en het CE keurmerk. 
  • Tyvek beschermingspakken
  • Deze kunt u iedere dag tussen 7.00 en 21.00 uur afgegeven bij de tent in de bezoekersparkeergarage van Meander Medisch Centrum.  
 • Aanbod zorgpersoneel 

  Op dit moment zijn we alle aanmeldingen aan het verwerken. We vragen u tot nader bericht niet meer aan te melden, tenzij u een gediplomeerd en BIG geregistreerd verpleegkundige of een geregistreerd arts bent en niet nodig bent bij uw eigen organisatie. Is dat op u van toepassing? Mail dan naar solliciteren@meandermc.nl en verwerk in uw mail het volgende:

  • Bij onderwerp: ‘Aanmelding i.v.m. Corona’
  • BIG-formulier
  • Periode waarin u beschikbaar bent;
  • CV als bijlage

Mocht Meander andere hulp nodig hebben, dan zullen wij hiervoor een oproep plaatsen. We danken iedereen voor het aanbieden van hulp, dat wordt ontzettend op prijs gesteld.

 

Wat gebeurt er nu met congressen en evenementen in Meander?

Alle evenementen en congressen zijn afgezegd.