Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wie zijn wij?

In Meander Medisch Centrum werken zeven gipsverbandmeesters. Alle gipsverbandmeesters hebben de Landelijke Opleiding tot Gipsverbandmeester gevolgd, met als vooropleiding verpleegkunde. Zij staan alle zeven BIG geregistreerd. Zij zijn lid van De Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland (beroepsvereniging VGN) en zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging. 

 

 

Van de gipsverbandmeesters binnen Meander Medisch Centrum wordt verwacht dat  ze zich actief inzetten om hun vak op professionele wijze uit te (blijven) oefenen. Hiervoor is nodig dat zij structureel investeren in deskundigheidsbehoud en bevordering en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. De gipskamer levert zorg van hoge kwaliteit. Zo is de gipskamer een gecertificeerde opleidingswerkplek.