Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Verpleegafdeling Geriatrie

De verpleegafdeling Geriatrie omvat negentien éénpersoonskamers. Op de verpleegafdeling worden oudere patiënten opgenomen die acuut ziek zijn en patiënten die onderzoek en behandeling nodig hebben dat niet poliklinisch of via de dagkliniek plaats kan vinden. Acuut zieke patiënten worden vaak via de afdeling Spoedeisende Hulp opgenomen.

Naast artsen en verpleegkundigen kunnen andere deskundigen bij de behandeling worden betrokken. Dit zijn bijvoorbeeld de klinisch psycholoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, activiteitentherapeut, service-assistent, pastoraal werker of diëtiste. Indien wordt de patiënt ook bezocht door specialisten van andere afdelingen. Zij kunnen zowel voor, tijdens als na de opname worden ingeschakeld.


Op de verpleegafdeling Geriatrie vindt observatie, onderzoek en behandeling plaats. Wanneer het onderzoek of de behandeling klaar is, gaat de patiënt terug naar de plaats waar hij/zij vandaan komt. Dit is ook zo als andere huisvesting of verzorging nodig is. Het kan dus zijn dat er een indicatie is voor een opname in een verpleeghuis, maar dat patiënt in afwachting hiervan thuis moet wachten.
In overleg met de patiënt en diens familie of verzorgenden wordt gezocht naar de meest optimale oplossing voor de zorgverlening in de thuissituatie.

De verpleegafdeling Geriatrie wil voor de oudere patiënt die bedreigd wordt in het zelfstandig functioneren maatregelen treffen die ertoe leiden dat de zelfstandigheid zo groot mogelijk blijft/op een hoger niveau gebracht wordt.

 

Hier vindt u de folders van de afdeling Geriatrie.

 

Bezoektijden
Op de afdeling Geriatrie gelden de algemene bezoektijden. Om patiënten niet te veel prikkels te geven, zijn maximaal twee bezoekers per patiënt welkom tijdens de bezoektijden.

 

Verpleegafdeling Geriatrie