Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Geriatrie

 

Op hoge leeftijd komen vaak aandoeningen voor die meestal wordt veroorzaakt door een complex aan factoren. Veel voorkomende aandoeningen zijn: geheugenstoornissen, dementie, acute verwardheid, vallen, hartfalen, loop- of balansstoornis, immobiliteit, duizeligheid, wegrakingen, incontinentie, depressie, slaapstoornis, ondervoeding, verlies van zelfzorg, veel medicijngebruik en onbegrepen bedlegerigheid.

De zorgeenheid Geriatrie analyseert deze aandoeningen. Daartoe onderzoeken we patiënten op de polikliniek of op de dagkliniek. Zo nodig worden patiënten opgenomen op de verpleegafdeling Geriatrie. Als er sprake is van een acute situatie of verslechtering dan onderzoeken we de patiënt bij de afdeling Spoedeisende Hulp.

De zorgeenheid Geriatrie is gevestigd in Meander Medisch Centrum in Amersfoort en bestaat uit de volgende onderdelen:

Drs. B.N.A. Spoelstra
Geriater

"Een klinisch geriater is een specialist voor kwetsbare ouderen. Wij zien vooral ouderen die meerdere problemen hebben, op  lichamelijk, psychisch, functioneel en/of sociaal terrein. Ons doel is de kwaliteit van leven van de oudere te verbeteren en diens zelfredzaamheid te bevorderen. Dat doen we samen met een multidisciplinair team."

Snel naar