Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Dagkliniek Geriatrie

De dagkliniek van de zorgeenheid Geriatrie is gehuisvest op de verpleegafdeling Geriatrie in Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Deze is bedoeld voor oudere patiënten met een combinatie van lichamelijke, psychische en/of sociale problemen. Er is een dagkliniek voor patiënten met geheugenproblematiek en een dagkliniek voor patiënten die vaak vallen. Beide hebben als doel diagnostiek en eventueel behandeling met medicijnen. Op basis van het diagnostisch onderzoek wordt informatie en advies gegeven aan de patiënt en zijn naaste(n). Acuut zieke patiënten komen niet in aanmerking voor de dagkliniek. Zij worden in principe op de afdeling Spoedeisende Hulp behandeld.

Onderzoek op maat
Binnen de dagkliniek wordt onderzoek op maat geleverd. We proberen zoveel mogelijk onderzoek en observatie op één dag plaats te laten vinden. Binnen de dagkliniek werken een klinisch geriater, arts-assistent, klinisch psycholoog, verpleegkundige, maatschappelijk werker en een planningsmedewerker samen.
Indien wenselijk kunnen andere disciplines betrokken worden. Dat geldt ook voor onderzoek door andere specialismen. Zo kan bijvoorbeeld een bezoek aan de cardioloog of de gynaecoloog in het onderzoeksprogramma zijn opgenomen.

Het is van belang dat er op de onderzoeksdag een familielid of verzorgende met de patiënt meekomt. Deze persoon mag de gehele dag aanwezig zijn, maar wordt verzocht bij bepaalde onderzoeken in een andere ruimte te wachten.

Als de onderzoeken zijn afgerond, vindt een uitslaggesprek plaats. De specialist bespreekt met u het vervolg en eventuele behandeling. Hierbij is ook aandacht voor het behouden van een veilige thuissituatie, met zoveel mogelijk kwaliteit van leven.