Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Stichting Fondswerving Levensbeschouwelijk Centrum

Officiële naam: Stichting Fondswerving Levensbeschouwelijke Centrum in de Nieuwbouw van Meander Medisch Centrum.

Publieksnaam: Stichting Fondswerving LBC.

 

KVK-nummer: 50320610

 

ANBI-status

De Stichting Fondswerving Levensbeschouwelijk Centrum is door de Belastingdienst aangemerkt als een erkend goed doel met een ANBI-status.

 

Postadres: Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort, telefoonnummer: 033 - 850 4282

E-mailadres: lbc@meandermc.nl

Website: www.meandermc.nl/lbc

Bankrekeningnummer: NL21FVLB022.65.52.063

RSIN of fiscaal nummer: 8226.73.575 
 

Doelstelling

De Stichting Fondswerving LBC stelt zich ten doel het verwerven van fondsen voor de inrichting van het Levensbeschouwelijk Centrum, bestaande uit de stilteruimte, liturgische ruimte en islamitische gebedsruimte in de nieuwbouw van Meander Medisch Centrum.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Beleidsplan

Het actuele beleid staat ten dienste van de doelstelling en bestaat uit het verwerven van fondsen, en zoeken naar draagvlak onder kerken en particulieren, teneinde de benodigde gelden te verwerven.

 

Bestuurssamenstelling

 • Gert van den Berg, bestuurslid
 • Marie-José Burger, secretaris, manager Geestelijke Verzorging Meander
 • Henk Bijma, voorzitter stichting fondswerving Levensbeschouwelijk Centrum
 • Kees Hoogerhuis, penningmeester
 • Aart Veldhuizen, bestuurslid
 • Bas Verheij, bestuurslid

 

De bestuursleden werken onbezoldigd.

 

Comité van Aanbeveling

 • Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort
 • Machiel van der Giessen, voorzitter Raad van Kerken Amersfoort
 • Melis van de Groep, burgemeester van Bunschoten
 • Willem Oerlemans, neuroloog, oud-voorzitter medische staf Meander Medisch Centrum
 • Rosita Steenbeek, schrijfster
   

Jaarrekening Stichting Fondswerving

Lees de jaarrekening 2013 van Stichting Fondswerving Levensbeschouwelijk Centrum.

Lees de jaarrekening 2014 van Stichting Fondswerving Levensbeschouwelijk Centrum