Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Levensbeschouwelijk Centrum

Meander Medisch Centrum is een open en gastvrij ziekenhuis, waarbij cure en care hand in hand gaan en hoogwaardige medisch specialistische zorg onlosmakelijk verbonden is met aandacht voor en betrokkenheid bij wat mensen beweegt.

 

De inzet van technische kennis en kunde is ingebed in een klimaat met aandacht voor de somatische, psychische en spirituele draagkracht van mensen. Een Levensbeschouwelijk Centrum stimuleert en versterkt zo’n klimaat op veel manieren. Door aandacht, gesprek, tijd voor ethische reflectie, door concerten, muziek als klank van de ziel, of door stilte, verstilling, een ritueel of gebed.

 

Op het raam bij de ingang van de stilteruimte van Meander Medisch Centrum staat een tekst in het Nederlands en het Latijn. De woorden zijn gekozen als inspiratiebron voor het Levensbeschouwelijk Centrum, waarvan de stilteruimte het hart vormt.

 

maak zacht wat is verhard, verwarm wat is verkild

flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum

 

De regels komen uit het middeleeuwse lied ‘Kom, heilige geest’, een lied als een gebed om kracht en troost. De woorden stonden gegraveerd in een steen in een muur van het Elisabeth ziekenhuis, een van de voorlopers van Meander Medisch Centrum. Zo vormen ze een brug tussen verleden en toekomst.

 

Bij het Levensbeschouwelijk Centrum horen drie ruimtes die samen de diversiteit van de samenleving weerspiegelen:

 

Tegelijkertijd is het Levensbeschouwelijk Centrum veel meer dan alleen die concrete ruimtes. Het is ook een ontmoetingsplek waar bespreekbaar wordt gemaakt wat mensen beweegt, wat hun angsten en verlangens zijn, wat hen inspireert. Juist als de grond onder je voeten lijkt weggeslagen, groeit de behoefte aan bezinning en bezieling. Levensbeschouwing valt niet samen met één bepaalde levensovertuiging, religie of geloof. Zoals het woord al zegt, betekent levensbeschouwing ‘het leven in ogenschouw nemen, vragen stellen aan het leven.’ Juist bij ziekte en pijn kom je daar niet omheen. Ben ik mijn ziekte, val ik ermee samen? Wie ben ik als persoon en samen met anderen? Weet ik mij gedragen, wat mag ik hopen?

 

Het gaat bij ziekte om meer dan lijfsbehoud. Ook je ziel is in het geding. Het Levensbeschouwelijk Centrum biedt een ruimte waar mensen stil kunnen staan bij levensvragen, bij eindigheid en sterfelijkheid, zin en zinloosheid, bij wat ziekte betekent in hun dagelijks leven. Het is een ruimte waar verhalen verteld mogen worden, waar ethische vragen en visies over leven en dood worden besproken. Hier gaan patiënten en hun naasten evengoed als de zorgverleners van het ziekenhuis op zoek naar de bronnen waaraan zij kracht ontlenen – spirituele teksten, muziek, stilte, gesprekken met anderen.

 

Download hier het boekje dat is uitgegeven bij de opening van het Levensbeschouwelijk Centrum

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties
uit het Stiltecentrum van Meander Medisch Centrum

“Even weg uit de drukte. Alleen met mezelf. Wat is het moeilijk hoop te houden…”

 

“Als ik de berichten van ieder lees, zie ik dat ik niet de enige ben. Ook dat helpt. Ik bid voor ieder hier in dit huis.”