Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Veelgestelde vragen over fysiotherapie

Heb ik een verwijzing nodig?
Voor behandeling in de polikliniek Fysiotherapie heeft u in principe een verwijzing nodig van een (huis)arts of specialist. U komt in aanmerking voor behandeling in de polikliniek Fysiotherapie, wanneer de behandeling valt onder de poliklinische specialisaties. Het is ook mogelijk dat een huisarts of specialist u verwijst voor een eenmalig fysiotherapeutisch consult. Het onderzoek wordt verricht door één van onze fysiotherapeuten, die hiervan een verslag stuurt naar de verwijzende arts met een eventueel behandeladvies.

 

 

Kan ik ook zonder verwijzing terecht?

Bij aanmelding zonder verwijzing zullen we starten met een screening. Deze screening duurt ongeveer 15 minuten en tijdens dit gesprek wordt met u doorgenomen wat uw hulpvraag precies inhoudt, of deze hulpvraag voor de fysiotherapeut een duidelijk, bekend en behandelbare hulpvraag is en of er geen sprake is van "rode vlaggen". Onder "rode vlaggen" wordt verstaan: alles wat kan duiden op aandoeningen die in eerste instantie beter door een arts verder onderzocht kunnen worden. In dat geval wordt u doorverwezen naar een arts. Als blijkt dat uw hulpvraag door de fysiotherapeut verder onderzocht en behandeld kan worden, krijgt u hier direct een afspraak voor.


Wat kost fysiotherapie?
Zie 'Kosten en declaraties'

Hoe kan ik een afspraak maken?
Daarvoor belt u het afsprakennummer: 033 - 850 60 70. Vraag naar de afdeling Fysiotherapie. U wordt via de centrale doorverbonden. Houd uw agenda, zorgverzekeringbewijs en verwijzing bij de hand.
 

Kosten voor het niet verschijnen op een afspraak
Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 24 uur van tevoren bij de polikliniek te melden. Dit kan via het afsprakennummer 033 – 850 6070 (ma t/m vrij van 8.00-16.30 uur) of via het digitale afmeldformulier (24 uur per dag). Als u te laat of niet afzegt, dan krijgt u een rekening van €50,-. Deze kosten moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.
 
Waarom krijgt u een rekening?
Meander Medisch Centrum is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Een van de verbeterpunten is het voorkomen dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak in het ziekenhuis. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de arts of zorgverlener deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op. Om dit te voorkomen, berekent Meander Medisch Centrum de kosten hiervan aan deze patiënten door.

 

Hoe lang duurt een behandeling?
Een poliklinische fysiotherapiebehandeling duurt ongeveer 30 minuten. Bij de eerste afspraak zullen we meer tijd nemen voor een gesprek en een onderzoek, ongeveer 45 minuten. Tijdens dit vraaggesprek zullen wat achtergronden van uw dagelijks leven besproken worden. Daarna begint de daadwerkelijke behandeling. Bij manuele Therapie, oedeemtherapie en kinderfysiotherapie duurt de behandeling minimaal 30 minuten, met een uitloop naar 45 minuten. Dat komt omdat deze behandelvormen vaak meer tijd kosten dan fysiotherapiebehandelingen. Groepsbehandelingen duren ongeveer een uur.