Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vergoeding en declareren van fysiotherapie

Informeer voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding.
Alleen uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren aangezien deze op de hoogte is van uw verzekeringsvoorwaarden. De vergoeding van fysiotherapie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering.

 

Schema vergoeding kosten fysiotherapie


De nota en vergoedingen (zie ook stroomschema):

 • Indien uw behandeling een chronische behandelcode heeft, wordt deze vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisdekking. Voor vergoedingen uit de basisdekking geldt een jaarlijks vastgesteld eigen risico. Het kan dus zijn dat u een eigen risico-nota van uw zorgverzekeraar krijgt. De eerste 21 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Bent u niet (uitgebreid genoeg) aanvullend verzekerend voor fysiotherapie, dan ontvangt u de nota thuis en dient u deze zelf aan ons te voldoen.
 • Indien uw behandeling geen chronische behandelcode heeft, declareren wij de behandeling uit de aanvullende verzekering. Indien de zorgverzekeraar onze declaratie niet vergoed, ontvangt u de nota thuis. U ontvangt ook een nota thuis indien de declaratie (deels) wordt afgewezen door uw zorgverzekeraar. Een afwijzing kan meerdere redenen hebben, bijvoorbeeld:
  • Het maximaal aantal vergoedingen van het kalenderjaar is reeds gedeclareerd.
  • De behandeling is niet (volledig) declarabel, uw verzekering is niet toereikend.
  • U heeft meerdere therapieën op één dag genoten. Per dag mag maximaal één behandeling  worden gedeclareerd. Dat geldt ook als u bij verschillende therapeuten in behandeling bent.
  • De behandeling valt niet onder contract tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

 

Geen verwijzing nodig

 • Voor losse behandeling in de polikliniek Fysiotherapie heeft u in principe geen verwijzing nodig.
 • Het is mogelijk dat een (huis)arts u verwijst voor een eenmalig fysiotherapeutisch consult. Het verslag hiervan sturen wij naar de verwijzende arts met eventueel een behandeladvies.
 • Een serie behandelingen begint altijd met een intake en onderzoek. De zorgverlener voert een fysiotherapeutisch onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt verkregen gegevens vast in het patiëntendossier.