Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Manueeltherapie

In Meander Medisch Centrum werken op de afdeling Fysiotherapie drie manueeltherapeuten. Zij werken met patiënten welke zijn verwezen door specialisten van de afdelingen Orthopedie, KNO, Neurologie en Pijnpolikliniek.
Daarnaast ontvangen zij patiënten via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (=DTF), via verwijzing van een huisarts of via een collega fysiotherapeut.

 

Wat houdt manuele therapie in?
Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding Fysiotherapie een opleiding Manuele Therapie heeft gevolgd. Daarmee is er extra kennis opgedaan betreffende de bewegingsmogelijkheden van ieder gewricht in het menselijk lichaam, in het bijzonder van de wervelkolom.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds indien nodig het verbeteren van uw houding en wijze van bewegen. Hiervoor gebruikt de manueeltherapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Daarnaast bestaat manuele therapie uit het geven van goede instructies en adviezen waardoor u als patiënt meer inzicht krijgt in uw klachten.

Tijdens uw eerste bezoek nemen we ruim de tijd (gemiddeld 1 uur) om uw klachten te inventariseren. Door een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek brengen we uw klachten in kaart. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt teruggaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueeltherapeut.

Wanneer gaat u naar een manueeltherapeut?
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.
Voorbeelden van klachten die een manueeltherapeut behandelt zijn:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met een bewegingsbeperking in de wervelkolom;
  • nek- en schouderklachten al dan niet met uitstraling naar de armen;
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
  • heupklachten;
  • andere gewrichtsklachten.


Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking
De erkende manueeltherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden.

Afspraak maken
U kunt telefonisch of bij de balie van de afdeling Fysiotherapie een afspraak maken voor een intakegesprek.
Tijdens het intake gesprek worden door middel van een vraaggesprek en onderzoek uw klachten in kaart gebracht en een behandelplan opgesteld.

Bronnen:
www.nvmt.nl
www.fysionet.nl