Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Knierevalidatie

Wanneer u knieklachten hebt, komt u in aanmerking voor fysiotherapeutische behandeling in een van onze kniegroepen. Mogelijke redenen om te komen revalideren zijn:

 • trainen vóór een knieoperatie
 • revalideren ná een knieoperatie bijvoorbeeld: kruisbandreconstructie standsverandering van de beenas, artroscopie (=kijkoperatie)
 • knieklachten veroorzaakt door problemen rond de knieschijf
 • instabiliteitsklachten
 • u hebt last van toenemende knieklachten gedurende de dag
 • u bent al bij meerdere artsen en fysiotherapeuten geweest, maar weet nog steeds niet waar uw klachten vandaan komen.
   

 

Doelstelling
Wij hebben als doel om u, vanaf het vaststellen van de diagnose tot het einde van uw revalidatie, zo volledig mogelijk te begeleiden. Wij maken daarbij gebruik van onze specialistische kennis, uitgebreide ervaring en moderne middelen die ons ter beschikking staan.

Diagnostiek
Voordat u begint aan uw revalidatie is het van groot belang dat de juiste diagnose wordt gesteld. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in knieproblematiek, waardoor ze goed in staat zijn om verschillende aandoeningen te herkennen. Om de diagnose te stellen hebben we naast het lichamelijke onderzoek de beschikking over testapparatuur voor het verkrijgen van objectieve informatie over uw knie:

Biodex
Door uw knieblessure is waarschijnlijk een verschil ontstaan in kracht en/of uithoudingsvermogen van de spieren rondom uw geblesseerde knie ten opzichte van uw gezonde knie. Tijdens het trainen zijn deze verschillen niet altijd merkbaar. Dit kan tot gevolg hebben dat verder herstel uitblijft of te vroeg wordt begonnen met het sporten op wedstrijdniveau.
Om objectieve informatie te verzamelen over de verschillen in kracht en/of uithoudingsvermogen, testen we uw knie met de Biodex. De hiermee verkregen informatie is zeer belangrijk om op de juiste manier te kunnen revalideren. De Biodex kan eveneens worden gebruikt de spiergroepen rondom de schouder, heup of enkel te testen.
 

Kneelax
Voor en/of na een voorste kruisband operatie is het goed om te weten hoeveel speling er in het kniegewricht aanwezig is. Bij schade aan de kruisband(en) kan het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen verder dan normaal naar voren of achteren bewegen. Met de Kneelax kunnen we deze speling op de millimeter nauwkeurig meten.
Naast voornoemde apparatuur maken we gebruik van gevalideerde vragenlijsten en nemen we, indien nodig, verschillende sprongtesten af om de voortgang van de revalidatie te kunnen toetsen.
 


Er zijn verschillende mogelijkheden om u bij ons aan te melden:

 1. Via de afdeling Orthopedie krijgt u een verwijzing voor Fysiotherapie.
 2. Uw huisarts adviseert Fysiotherapie voor uw klachten en geeft u een verwijzing.
 3. U neemt zelf het besluit contact met ons op te nemen omdat u Fysiotherapie nodig heeft. Aangezien u vanwege de DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) geen verwijzing van een arts nodig heeft, kunt u ook zonder verwijzing een afspraak maken voor een intakegesprek.
 4. Uw fysiotherapeut wil graag een uitgebreid knieonderzoek of een ‘second opinion’ door ons laten uitvoeren.


Afspraak maken
U kunt telefonisch via het afsprakentelefoonnummer 033 - 850 60 70, op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur, of bij de balie van de afdeling Fysiotherapie een afspraak maken voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek brengen we door middel van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek uw klachten in kaart en stellen we een behandelplan op.

Behandeling
U traint twee tot drie keer per week gedurende een uur onder begeleiding van twee gespecialiseerde (sport)fysiotherapeuten. Onze sportzaal is speciaal ingericht met apparatuur om de knierevalidatie uit te voeren (zie afbeelding).
 

Er bestaat direct contact tussen de afdelingen Orthopedie en Fysiotherapie met als resultaat een optimale revalidatie. Wij hebben maandelijks eveneens de mogelijkheid om, samen met u, uw revalidatie te bespreken met uw behandelend orthopeed. Dit is met name aan de orde wanneer de revalidatie niet verloopt zoals verwacht.

 

Contact
We hopen u te kunnen verwelkomen op onze afdeling Fysiotherapie om u, gebruikmakend van onze specialistische kennis, uitgebreide ervaring en alle moderne middelen waarover wij beschikken, zo goed en volledig mogelijk te begeleiden naar herstel.