Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Transplantatie

De polikliniek Nefrologie begeleidt patiënten vóór en na een niertransplantatie. De niertransplantatie vindt altijd plaats in een transplantatiecentrum. Hiervoor werken wij samen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De nefrologen van het Niercentrum Midden-Nederland hebben goede contacten met beide transplantatiecentra.

 

Patiënten doorlopen een uitgebreid traject om in aanmerking te komen voor een niertransplantatie. De nefroloog van het Niercentrum Midden-Nederland bespreekt eerst met u of transplantatie zinvol en haalbaar is. Het komt voor dat een medische situatie van de patiënt een niertransplantatie niet toelaat. 
 

Ook kan het zijn dat u een nier kunt krijgen van een levende donor. Iemand in uw familie-, vrienden- of kennissenkring kan bereid zijn een nier af te staan. Deze manier van transplanteren bespreekt de nefroloog als u op de polikliniek komt. Ook zal de nefroloog beoordelen of de donor geschikt is door middel van onderzoeken.
 

Vervolgens zal de nefroloog u doorverwijzen naar de transplantatiepoli van het Niercentrum Midden-Nederland. Op de polikliniek werkt een verpleegkundige die gespecialiseerd is in transplantatie. U wordt tijdens verschillende polibezoeken voorgelicht over de verschillende mogelijkheden van transplantatie en over de onderzoeken die de u krijgt ter voorbereiding op een eventuele transplantatie.
 

Nadat de vooronderzoeken zijn afgerond, wordt u verwezen naar een van de transplantatiecentra voor een uitgebreide keuring. Het transplantatiecentrum bepaalt uiteindelijk of u geschikt bent voor transplantatie.
 

Als u wordt goedgekeurd voor transplantatie, komt u op de transplantatiewachtlijst te staan. Is er sprake van donatie door een levende donor, dan zal een datum voor transplantatie samen met u worden vastgesteld.


Het eerste jaar na de transplantatie blijft u onder controle van het transplantatiecentrum. Als alles goed gaat, wordt u weer terugverwezen naar de polikliniek Nefrologie van het Niercentrum Midden-Nederland. 

 

Zorgverleners:

 

 

Verwijzing via: Behandelend specialist