Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Poli Nierfalen

Op deze poliklinieken wordt u d.m.v. een multidisciplinaire aanpak begeleid in uw keuze voor een nierfunctievervangende behandeling en eventueel transplantatie.

 

Het team bespreekt met u allerlei zaken rondom het leven met nierfalen: welke veranderingen er plaatsvinden in het dagelijkse leven en op welke wijze u zelf kan bijdragen aan het behoud van uw gezondheid.

Ook krijgt u voorlichting over voeding en ondersteuning bij leefstijlaanpassingen. Verder wordt regelmatig het functioneren van u nieren in de gaten gehouden.

 

Voor het te laat of niet afzeggen van afspraken, brengt de polikliniek Nierfalen van Meander het wegblijftarief in rekening.

 

Locaties:
Niercentrum Midden Nederland, Polikliniek Interne, locatie Amersfoort, Brink  4de etage.

Niercentrum Midden Nederland, Polikliniek Nierfalen, locatie Harderwijk St. Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk in het Niercentrum.

Klik hier voor informatie m.b.t. de Nierfalen poli Harderwijk 
Specialisten:
 

 

Zorgverleners:

 

Verpleegkundig specialist:

•  mevr. J.A. Schraa

 

Dietist:

 

Maatschappelijk werk:

 

Pre-dialyse verpleegkundige:

 

Verwijzing via: Behandelend specialist
 

Afspraken: 033-8506070