Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Lithium

Lithiumpoli

 

Lithium is een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven aan patiënten met een stemmingsstoornis. Langdurig lithium gebruik kan soms problemen met de nieren geven. Er kan sprake zijn van een verstoring van de vochthuishouding en/of een afname van de nierfunctie.

 

Op de lithiumpoli worden deze nierproblemen in kaart gebracht en wordt gekeken of en hoe deze problemen het beste behandeld kunnen worden. Hierbij vindt vaak overleg plaats met uw behandelend psychiater.

 

Voor meer informatie over het effect van lithium op de nier verwijzen wij u graag naar de folder Lithium en de nier

 

Locatie
Niercentrum Midden-Nederland

Polikliniek Interne geneeskunde, locatie Meander Medisch Centrum in Amersfoort

Brink vierde etage

 

Specialisten:

  •  

 

Zorgverleners:

 

Afspraak maken?

033-8506070

 

Verwijzing

Verwijzing loopt via de huisarts. Huisartsen verwijzen naar Meander Medisch Centrum via ZorgDomein. In ZorgDomein vindt u een overzicht van alle afspraakmogelijkheden, toegangstijden, verwijscriteria en de MCCE-werkafspraken. Voor overleg over verwijsinstructies kunnen huisartsen en andere verwijzers contact opnemen via het speciale telefoonnummer voor de eerste lijn: 033 - 850 8701.