Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Hemodialyse

Hemodialyse

Hemodialyse betekent letterlijk het schoonspoelen (dialyseren) van bloed (hemo). Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd met behulp van een kunstnier. Deze behandeling gebeurt op één van onze locaties van het  Niercentrum Midden Nederland. Als u in aanmerking komt voor hemodialyse, dan wordt u drie à vier keer per week aangesloten aan een kunstnier (dialysemachine). Een dialyse duurt ongeveer drie à vier uur per keer. Dialyse vindt plaats via een toegang tot de bloedbaan. Dit kan een shunt zijn of een dialyse katheter. Wanneer er op korte termijn toegang tot de bloedbaan moet komen, dan wordt er een dialysekatheter geplaatst.


Wat is een shunt

Een shunt is een (onderhuidse) verbinding tussen een slagader en een ader in uw arm. Door de gemaakte verbinding tussen de slagader en de ader komt het bloed van de slagader in de ader, waar vervolgens een hogere druk ontstaat en het bloed sneller gaat stromen. Dit heeft tot gevolg dat de ader gaat uitzetten en dat de vaatwand steviger wordt. Daardoor kunnen er beter naalden in worden geprikt. Bovendien zorgt de snellere bloedtoevoer ervoor, dat uw bloed gemakkelijker van en naar de kunstnier kan stromen.

 

Er zijn twee soorten shunts: een AV-fistel (uitsluitend eigen bloedvaten) en een PTFE-loop (= kunststof bloedvat). Meer informatie hierover vindt u in de folder "Informatie over een shunt".


Wat is een dialysekatheter

De dialysekatheter is een hol slangetje van kunststof en wordt geplaatst in een groot bloedvat (ader) in de hals, onder het sleutelbeen of in de lies. Tijdens de dialyse wordt bloed via de dialysekatheter naar het dialyse apparaat geleid. Na zuivering in de kunstnier wordt bloed via diezelfde katheter het lichaam weer ingevoerd. Meer informatie hierover vindt u in de folder "Informatie over een dialysekatheter".