Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Zorgverleners werken vaak op verschillende plaatsen samen. Het is belangrijk dat informatie over u goed en tijdig bij alle zorgverleners van het diabetesteam beschikbaar is. Via het Elektronisch Patiënten Dossier worden sinds een aantal jaren alle controles van mensen met diabetes mellitus in de regio Eemland geregistreerd. Om kwaliteit van zorg te waarborgen is een Elektronisch Patiënten Dossier onontbeerlijk.

Digitaal logboek
U heeft zelf een belangrijke rol in de behandeling van uw diabetes. Via het digitale logboek kunt u zelf uw laboratoriumwaarden inzien, uitgevoerde controles nalezen en berichten versturen naar leden van het diabetesteam.

Toegang
U heeft toegang tot het Elektronisch Patiënten Dossier via uw eigen inlogcode. Deze inlogcode is te verkrijgen bij het diabetesteam.

Leren werken in het digitale logboek
Het leren werken in het digitale logboek wordt getoond in een cursus. U kunt zich opgeven voor deze cursus via uw diabetesverpleegkundige of via Huisartsen Eemland, het centrale punt voor de diabeteszorg in de regio Eemland.

Hier kunt u ook ook meer informatie vinden over het Elektronisch Patiënten Dossier en over de Stichting Diamuraal.