Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Diabeteszorg

Samen zorgen voor goede diabeteszorg!

Diabetes mellitus
Diabetes mellitus, kortweg diabetes, is een chronische stofwisselingsstoornis. Er is sprake van een stoornis in de regulatie van het glucosegehalte van het bloed en van het transport van glucose vanuit het bloed naar de weefselcellen. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende insulineproductie en/of onvoldoende werkzaamheid van de beschikbare insuline. Dit leidt tot een verhoogd glucosegehalte in het bloed. Hierdoor kan schade optreden aan allelei organen en weefsels, zoals hart, nieren, ogen en zenuwbanen.

Teamwerk
Het behandelen van diabetes is teamwerk: het doel is om samen met u te zorgen voor een optimale behandeling om complicaties te voorkomen en een goede kwaliteit van leven te waarborgen. U speelt hierbij zelf een belangrijke rol!

Het diabetes-team bestaat uit:
Doktersassistenten
Internisten
Diabetesverpleegkundigen
Diëtisten

Diabetespoli
Als u door uw huisarts bent verwezen naar de diabetespoli van Meander Medisch Centrum, kunt u hier stap voor stap zien wat u op de diabetespoli kunt verwachten. U kunt zowel in Amersfoort als op locatie Baarn terecht voor de diabetespoli.

Handige links:

 

Deze website verstrekt informatie aan diabetes patiënten over de Stichting Diamuraal in de regio Eemland.
 

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is de grootste patiëntenvereniging van Nederland.
DVN vertegenwoordigt alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een beter leven.
 

Diabetes Interactief Educatie Programma.
Initiatief van de universiteit en het academisch ziekenhuis van Maastricht, bekroond met de kwaliteitsprijs Diabeteszorg.
 

Onafhankelijke informatie over diabetes mellitus

Christine Oldenburg
Internist / endocrinoloog

Bij diabetes is het heel belangrijk dat een patiënt direct betrokken wordt bij zijn of haar behandeling. De diabetespatiënt staat daarbij centraal en krijgt de gelegenheid mee te denken: hij of zij moet als het ware uiteindelijk "zijn eigen dokter worden".

In de regio Eemland is https://huisartseneemland.nl/  een mooi voorbeeld hoe diabeteszorg geregeld kan worden rondom de patiënt. Huisartsen, internisten en alle andere hulpverleners in de diabeteszorg werken hierbij samen om deze diabetespatiënten van goede zorg te voorzien. Dat is echt een sprong voorwaarts!