Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wachttijden MeanderDaVinci

Voor het eerste bezoek aan onze kliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Wanneer u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, voorkeur heeft voor een specifieke behandeltijd of behandeldag kan het zijn dat de wachttijd afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden.

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaarbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 8 mei 2019

 

Medische intake (eerste poliklinische afspraak):  
< 9 dagen
Wondzorg < 9 dagen
Hyperbare Geneeskunde < 9 dagen
Second opinion       < 9 dagen

 

Medische intake (eerste poliklinische afspraak):