Behandeltraject

Uw klachten in beeld
Bij uw eerste bezoek bespreken we uw klachten en de problemen die u hierdoor in uw dagelijkse leven ondervindt. Ook maken we foto’s van uw wond(en). Als het nodig is, vragen we aanvullende informatie op bij uw behandelend medisch specialist, huisarts en eventueel thuiszorgorganisatie.

 

Behandelplan
Het wondzorgteam maakt in samenspraak met de arts en in nauw overleg met u een behandelplan. De behandeling is o.a. afhankelijk van uw soort wond, de grootte en de bestaansduur van de wond. Bij een eerste contact met arts en wondexpert zullen uw klachten en de problemen die u hierdoor in uw dagelijkse leven ondervindt in kaart gebracht worden.

 

Behandelmethodes
Meander Da Vinci in Amersfoort biedt tal van behandelmethodes om het proces van wondgenezing en oncologische nazorg bij schade na bestraling te behandelen:

  • Zwachteltherapie (compressietherapie)
  • Negatieve-druktherapie
  • Patiënteigen bloedplaatjes therapie (platelet gel)
  • Hyperbare zuurstoftherapie. Kijk op de website van de Da Vinci kliniek voor meer informatie over hyperbare zuurstoftherapie.

 

Verbandmiddelen
Wij maken gebruik van de modernste verbandmiddelen. Deze verbandmiddelen hebben tot doel om uw wondgenezing zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat uw wond sneller geneest.

 

Vervolg
Tijdens de wekelijkse multidisciplinaire wondbespreking bepalen we of uw behandeling voortgezet wordt of moet worden aangepast. In het begin komt u minstens twee keer per week naar het expertisecentrum. Later kan de zorg deels thuis plaatsvinden, door medisch specialistische thuiszorg (MSVT). Hier werken gespecialiseerde wondverpleegkundigen die de wond bij u thuis komen verzorgen. Zij doen dat volgens het behandelplan van het expertisecentrum.