Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Knowledge brokers

Door nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn de behandelrichtlijnen voor mensen met een beroerte (CVA) in de laatste jaren steeds verder ontwikkeld . Om instelling te helpen alle veranderingen door te voeren, is het project ‘richtlijn CVA in de praktijk’ in 2011 gestart. Hierin werken ziekenhuizen,  verpleeghuizen en  revalidatiecentra samen, door het aanstellen van zogenoemde ‘knowledge brokers’. Het knowledge broker netwerk is onderdeel van het kennisnetwerk CVA NL.

Knowledge brokers in Meander
Vanuit Meander Medisch Centrum zijn ergotherapeut Pien Slingerland en neurologieverpleegkundigen Anika van de Pol (Acute Zorg Neurologie) en Lysanne Wien (Neurologie D3) hiervoor opgeleid.

 

Knowledge broker projecten
De opdracht van de knowledge brokers is om de kwaliteit van zorg voor de patiënten met een beroerte te verhogen.
De afgelopen jaren zijn er meerdere verbeterprojecten geïmplementeerd:

  • Elke patiënt met een beroerte die opgenomen wordt krijgt een persoonlijke oefenmap met oefeningen op maat.
  • Mantelzorg wordt betrokken bij de revalidatie door de mogelijkheid mee te kijken bij de therapieën.
  • Op dit moment wordt er gewerkt aan het actief aanbieden van muziek

.