Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Interessante links

Website Nederlandse Hartstichting
Op de website van de Nederlandse Hartstichting vindt u meer informatie over o.a.:


Website Nederlandse CVA-vereniging
Op de website van CVA-vereniging 'Samen Verder' vindt u meer informatie over deze patiëntenvereniging en kunt u contact zoeken met lotgenoten.

Website Afasie Vereniging Nederland (www.afasie.nl)
Afasie Vereniging Nederland (AVN) heeft als doel het welzijn van mensen met afasie en hun partner of familie te bevorderen.

Website Vereniging Cerebraal (www.cerebraal.nl)
Vereniging Cerebraal is een patiëntenvereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals een beroerte.

Website Hersenstichting (www.hersenstichting.nl>)
De Hersenstichting zorgt er middels voorlichting voor dat er binnen de samenleving meer begrip komt voor hersenaandoeningen.

 

CVA Kennisnetwerk (http://www.eemland.kennisnetwerkcva.nl/)
De Stichting Kennisnetwerk CVA NL stimuleert de verdere verbetering van de landelijke CVA-zorg in de acute, revalidatie- en chronische fase. Wij doen dit onder andere door kennisuitwisseling in de CVA-zorgketens te faciliteren en door kwaliteitsindicatoren inzichtelijk te maken.