Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Het CVA-centrum van Meander Medisch Centrum

Meander wil patiënten met een beroerte de best mogelijke zorg bieden. Daarom werken de afdelingen Neurologie en Revalidatiegeneeskunde optimaal met elkaar samen in een CVA-centrum. Zodra de behandeling voor de beroerte is gestart, begint de patiënt met revalideren in het ziekenhuis.

Revalidatiegericht verplegen

Uit onderzoek blijkt dat patiënten zich een groot gedeelte tijdens hun verblijf in het ziekenhuis vervelen. Terwijl het juist voor patiënten met een beroerte belangrijk is dat zij zo veel mogelijk prikkels krijgen om beter te herstellen. Daarom werkt de verpleging op de neurologie afdelingen in het Meander revalidatiegericht. We streven er naar om iedereen indien mogelijk binnen 24 uur uit bed te helpen, en stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen. We vragen om overdag zoveel als mogelijk gewone kleding te dragen, aan tafel te eten en in de stoel te zitten tijdens het bezoek.
 

De ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten van het paramedisch centrum hebben oefeningen op maat vastgesteld, afgestemd op wat een patiënt op dat moment aankan. Zoals handfunctie- of spraak-oefeningen. De neurologieverpleegkundigen stimuleren de patiënten deze oefeningen zelfstandig of met familie te doen.

 

 

Zes dagen per week therapie
In het Meander Medisch Centrum krijgen patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt ook in het weekend therapie. De fysiotherapeut komt alle dagen op de afdeling, de ergotherapeut komt op zaterdag.
De patiënten die in het weekend opgenomen worden starten dus in het weekend al met de therapie.
 

Op de afdeling neurologie D3, is een ruimte waar dagelijkse handelingen geoefend kunnen worden als bijvoorbeeld koffie zetten of stofzuigen. Dit kan onder begeleiding van de therapeuten.
Er staat ook een computer waar de mogelijkheid is om met een logopedieprogramma onder begeleiding, of zelfstandig, te oefenen met spraak en taal.