Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Stroke Service Eemland

Een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon zelf en zijn naasten. Om de zorg voor patiënten met een beroerte in de regio Eemland zo goed mogelijk te organiseren, werken ziekenhuis, verpleeghuizen en het revalidatiecentrum samen in de Stroke Service Eemland. Samen zorgen zij ervoor dat patiënten de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen.

 

In Meander Medisch Centrum in Amersfoort worden jaarlijks zo’n 400 patiënten opgenomen met een beroerte: een infarct of bloeding in de hersenen. Neuroloog Maarten van Gemert: “Een beroerte kan ernstige, blijvende gevolgen hebben, zoals verlamming, spraakproblemen en karakterverandering. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kans op herstel na een beroerte toeneemt, als zowel de behandeling als de revalidatie zo snel mogelijk starten. Op onze gespecialiseerde afdeling Acute Zorg Neurologie krijgen mensen intensief, zes dagen per week, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie op maat. Ook de neurologieverpleegkundigen voeren oefeningen met de patiënt uit. De mantelzorgers betrekken we hier nadrukkelijk bij, zodat zij hun naaste kunnen ondersteunen bij het oefenen.”

 

Revalidatiezorg op de juiste plek

Pien Slingerland is ergotherapeut in Meander Medisch Centrum en ketenzorgcoördinator van de Stroke Service Eemland. Pien: “Veel patiënten hebben na hun ontslag uit het ziekenhuis nog aanvullende revalidatie nodig. Binnen de Stroke Service werken we nauw samen met het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn, GRMN Amersfoort  (Birkhoven) en Soest (Daelhoven), de Pol in Nijkerk en Norschoten in Barneveld. Als patiënten na een beroerte naar huis mogen, kunnen zij ook snel terecht bij een therapeut bij hen in de buurt. We hebben hierover afspraken gemaakt met gespecialiseerde fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Als de patiënt meer nodig heeft dan behandeling door één therapeut, is de patiënt op onze polikliniek Revalidatiegeneeskunde op de juiste plek”.

 

Van links naar rechts: Pien Slingerland, Maarten van Gemert en Anika van de Pol

 

Nazorg

Bij de nazorg van het ziekenhuis speelt het spreekuur van de CVA-consulent een belangrijke rol.
Ook van uit de thuiszorg kan extra ondersteuning geboden worden in de thuissituatie door de Neurologieverpleegkundige van Beweging 3.0
 

 

Kennis uitwisselen

Binnen de Stroke Service Eemland werken de therapeuten en verpleegkundigen van de diverse zorginstellingen nauw samen. Neurologieverpleegkundige Anika van de Pol: “Elke fase van de ziekte heeft een eigen specifieke aanpak nodig. Met elkaar wisselen we kennis uit: hoe kunnen we de patiënt zo veel mogelijk zelfstandig laten doen, welke aanpak werkt het best. Ook komen we regelmatig bij elkaar over een bepaald thema, bijvoorbeeld hoe muziek kan bijdragen aan het herstel of hoe we de mantelzorg kunnen betrekken bij de revalidatie.
Ook wordt er kennis uitgewisseld door bij elkaar in de instellingen mee te kijken. Zo zoeken we telkens naar manieren waarop onze zorg nog beter kan!
Jaarlijks wordt er een werkconferentie georganiseerd met een wisselend thema, zoals cognitieve revalidatie of het gebruikt van apps.