Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Desinfectieruimte

In de desinfectieruimte worden de vuile instrumenten in gesloten bakken binnengebracht. Deze instrumenten komen van verschillende afdelingen zoals verpleegafdelingen, poliklinieken, de O.K. en behandelafdelingen, maar kunnen ook van externe gebruikers zoals verpleeghuizen komen. Dit gebeurt over het algemeen volgens een vast schema.

Desinfectie vindt plaats via twee aparte stromen:

- De eerste stroom is het ultrasoon reinigen. Hierbij wordt hardnekkig vastzittend vuil als bloed en organisch weefsel dat niet door de waterstralen van de wasmachine kan worden weggehaald losgetrild. Het is bijvoorbeeld moeilijk om vuil te verwijderen uit holle ruimten van instrumenten.
Hierna gaan de instrumenten de instrumentenwasmachine in. Het gaat hier om instrumenten die niet handmatig met desinfecterende middelen hoeven te worden gereinigd. In deze wasmachines vindt thermische desinfectie plaats. Dit gebeurt gedurende vijf minuten op een temperatuur van 90 graden. Het totale proces in de wasmachine duurt ongeveer zestig minuten.

- De tweede stroom bestaat uit het handmatig reinigen met desinfecterende middelen, bijvoorbeeld alcohol. Instrumenten die op deze wijze gereinigd worden, zijn onder andere boorslangen en delicate instrumenten.

Na het wassen worden de instrumenten in de inpakruimte uit de wasmachines gehaald. De handmatig gereinigde instrumenten gaan via een sluis of doorgeefluik naar de inpakruimte. De wasmachines en het doorgeefluik kunnen slechts van één kant tegelijk worden geopend, om zo besmetting te voorkomen. In de inpakruimte is er een hogere luchtdruk dan in de andere ruimtes. Dit om te voorkomen dat er bacteriën via de luchtstroom de inpakruimte binnendringen.

Hygienemaatregelen
Tijdens het werken in de desinfectieruimte dienen de medewerkers handschoenen, een plastic schort en klompen te dragen. Voor administratief werk moeten de handschoenen worden uit getrokken. Verder zijn hulpmiddelen voor oog en gezichtsbescherming aanwezig.
Medewerkers in deze ruimte kunnen in contact komen met biologische stoffen als bloed, pus, urine en andere lichaamsstoffen. Het is niet mogelijk vast te stellen of het instrumentarium besmet is met micro-organismen. Er moet daarom van worden uitgegaan dat alle gebruikte instrumenten een besmettingsrisico met zich mee dragen.