Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Centrale Sterilisatie Afdeling

Bij de bestrijding van infecties zijn maatregelen nodig die gericht zijn op het voorkomen van besmettingen. Eén van de maatregelen is het steriliseren van besmette/gebruikte materialen. Dit gebeurt op de Centrale Sterilisatie Afdeling. Hier worden de te steriliseren instrumenten in een proces van vuil, via schoon/niet steriel, naar steriel verwerkt. Elk van deze drie stappen vindt plaats in een aparte ruimte. Het vuile materiaal komt vuil binnen in de desinfectieruimte. Na reiniging komt het in de inpakruimte terecht, waar het wordt klaargemaakt voor sterilisatie. En als laatste komt het steriele materiaal in het steriele magazijn, van waaruit het weer wordt gedistribueerd.

Tot de taken van de Centrale Sterilisatie Afdeling behoren:

Desinfectieruimte
 

  • Transport van gebruikt instrumentarium van alle afdelingen naar de C.S.A.
  • Het reinigen en desinfecteren van medische hulpmiddelen

Meer informatie

Inpakruimte
 

  • Gereedmaken van instrumentensets t.b.v. operatiekamers, poliklinieken en verpleegafdelingen
  • Beoordelen van kwaliteit van instrumentarium en eventueel vervangen daarvan (in overleg met de afnemers)
  • Onderhoud verrichten aan instrumenten
  • Op juiste wijze steriliseren en etiketteren van verpakte goederen

Meer informatie

Steriel magazijn
 

  • Sorteren van gesteriliseerde goederen en transporteren naar de diverse afdelingen
  • Visuele controle van gesteriliseerde producten: omslagindicator, verpakking en procesuitdraai (voor vrijgifte steriel product).

Meer informatieSamengevat zijn ontvangst, inklaren, centrale opslag, uitgifte en decentrale opslag van steriele medische hulpmiddelen de belangrijkste taken van de Centrale Sterilisatie Afdeling. Deze taken moeten conform de richtlijnen en voorschriften van de wet op de steriele medische hulpmiddelen worden uitgevoerd. De Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) is verantwoordelijk gesteld voor de toepassing en naleving van deze wet- en regelgeving aangaande steriele medische hulpmiddelen binnen het ziekenhuis.

Op alle lokaties van het ziekenhuis is de CSA te vinden.