Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Levering van geneesmiddelen

Veiligheid voorop
Omdat de ziekenhuisapotheek de geneesmiddelen niet rechtstreeks aan de patiënt zelf overhandigt, zijn er vele procedures opgesteld die de kwaliteit en de veiligheid moeten garanderen. Zo zorgen we er voor dat het juiste geneesmiddel op de juiste tijd aan de juiste patiënt wordt toegediend. 

De geneesmiddelen die de patiënt ontvangt, zijn daarom ook iets anders verpakt dan men thuis gewend is. Elk tabletje zit afzonderlijk verpakt zodat tot op het moment van toediening kan worden nagegaan wat de patiënt exact krijgt. Alle gebruikte geneesmiddelen worden geregistreerd zodat de apotheek de medicatie van de patiënt kan bewaken.

 

In het ziekenhuis worden ook bijzondere geneesmiddelen toegediend die thuis niet kunnen worden gebruikt. Dit zijn met name geneesmiddelen waarbij veelal bijzondere maatregelen getroffen dienen te worden, zoals cytostatica (chemokuren) bij kanker.

 

Geneesmiddelassortiment
In de meeste ziekenhuizen wordt slechts een beperkt assortiment geneesmiddelen gebruikt. Zo'n assortiment (formularium) is bedoeld om binnen het ziekenhuis de kosten voor de geneesmiddelen beperkt te houden. Hiernaast is een formularium ook bedoeld voor de arts en de verpleging om met een beperkt aantal geneesmiddelen veel ervaring op te doen. Dit komt de kwaliteit en de veiligheid ten goede.

 

Opname en ontslag
Bij opname kan het gebeuren dat de geneesmiddelen die u al gebruikt, tijdelijk worden omgezet in een soortgelijk geneesmiddel dat in het ziekenhuis beschikbaar is. Als dit niet verantwoord is, wordt het geneesmiddel voor u besteld. In sommige specifiek vastgelegde gevallen zal u gevraagd worden uw eigen geneesmiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld in het geval van 'de pil'. Vaak wordt in het ziekenhuis de medicatie nog aangepast.

Bij ontslag uit het ziekenhuis gaat u meestal weer door met de medicatie die u thuis gebruikte. Ook geven wij de  medicatie die u gebruikt bij ontslag door aan uw eigen apotheek of aan de transmurale Meander Apotheek.