Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Laboratoriumonderzoek

Check en dubbel check

De kwaliteit van de door de apotheek geproduceerde geneesmiddelen is van groot belang. In het farmaceutische laboratorium vindt de controle plaats van door fabrikanten geleverde grondstoffen en van zelf geproduceerde geneesmiddelen. Steekproefsgewijs wordt de kwaliteit van de intern geproduceerde geneesmiddelen ook extern onderzocht.

 

Analyse en advies

Daarnaast wordt in het laboratorium ook de concentratie van geneesmiddelen in het bloed bepaald. Aan de hand van de uitslag geeft de ziekenhuisapotheker de specialist een advies over de dosering van het geneesmiddel. Voorbeelden van geneesmiddelen waarbij de dosering op basis van de bloedspiegel wordt bepaald, zijn middelen bij epilepsie, hart- en vaatziekten en infecties. Op het gebied van farmacogenetica vervult het klinisch farmaceutisch laboratorium een rol bij de analyse en het bijbehorend advies.
 

Toxicologisch onderzoek

Naast dit klinisch-farmaceutisch onderzoek, wordt ook toxicologisch onderzoek gedaan binnen het laboratorium van de apotheek. Dit betekent dat de urine of het bloed van patiënten, die mogelijk een overdosering van een geneesmiddel/andere stof hebben ingenomen, wordt geanalyseerd. Voor een juiste behandeling is het noodzakelijk te weten of de patiënt vergiftigd is, met welk middel en in welke hoeveelheid. Vaak kan de ziekenhuisapotheker een gericht advies voor de behandeling geven.

Omdat de analyses in bloed en urine spoedeisend kunnen zijn, wordt er door het farmaceutisch laboratorium een 24-uurs bereikbaarheidsdienst uitgevoerd. Het laboratorium van de Apotheek is ISO 15189 geaccrediteerd.