Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Ziekenhuisapotheek

In de ziekenhuisapotheek werken ruim zeventig medewerkers. Samen met de

specialisten en verpleegkundigen zorgen zij ervoor dat u als patiënt op de juiste

tijd het juiste geneesmiddel krijgt toegediend. 

 

Wat doet de ziekenhuisapotheek?

De ziekenhuisapotheek heeft de volgende taken:
 

 • Levering van geneesmiddelen
  Vanuit de ziekenhuisapotheek ontvangen patiënten van Meander Medisch Centrum en van een aantal verpleeghuizen in de regio, de juiste geneesmiddelen op de juiste tijd. En als dat nodig is zelfs buiten kantooruren. Meer informatie

 

 • Medicatiebegeleiding en geneesmiddeleninformatie
  De medewerkers van de ziekenhuisapotheek geven informatie over geneesmiddelen aan onder andere artsen, verpleegkundigen en (familie van) patiënten. U kunt ook altijd een bijsluiter opvragen van de geneesmiddelen die u in het ziekenhuis heeft gekregen.
  Verder zorgen zij voor een goede medicatieoverdracht tussen de 1e en 2e lijn en omgekeerd. Dat betekent dat uw medicatiegegevens goed naar de ziekenhuisapotheek worden overgedragen vanuit openbare apotheken, de transmurale Meander Apotheek, huisartsen en specialisten uit de regio. Meer informatie
   
 • Bereiden van geneesmiddelen
  Geneesmiddelen die nodig zijn, maar niet te koop, maken wij zelf in de ziekenhuisapotheek. Daarnaast bereidt de ziekenhuisapotheek als 'Steunpunt Bijzondere Bereidingen' ook geneesmiddelen voor openbare apotheken in de regio. Onze bereidingsafdeling voldoet aan de GMP en levert op voorraad diverse producten aan ziekenhuizen in de regio.

  De ziekenhuisapotheek kan veel producten bereiden: ampullen, infusen, capsules, zetpillen, dranken en uitwendige producten. Ook bereidt de ziekenhuisapotheek infuusvoedingen, verdunningen voor allergietesten en -behandeling en middelen voor gebruik van nucleair geneeskundig onderzoek.

  Het specialisme (hemato)oncologie is een van de pijlers van Meander Medisch Centrum. Dagelijks worden er veel verschillende cytostaticakuren (chemokuren) in de ziekenhuisapotheek klaargemaakt voor toediening.
  Meer informatie
   
 • Laboratoriumonderzoek (klinisch-farmaceutisch en toxicologisch)
  Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek controleert of grondstoffen en eigen bereidingen aan de gestelde eisen voldoen. De analisten onderzoeken ook de aanwezigheid van geneesmiddelen en andere lichaamsvreemde stoffen in onder anderen bloed en urine. Dit kan zijn ter ondersteuning van de behandeling of wetenschappelijk onderzoek, of om eventuele vergiftigingen op te sporen.

  Een aantal geneesmiddelen kan een substraat, inductor of remmer zijn van het enzymsysteem cytochroom P450. Bij afwijkende geneesmiddelspiegels in het bloed kan er mogelijk sprake zijn van een enzymdefect. Met een laboratoriumtest kan dit defect worden aangetoond.

  Uw huisarts of specialist kan klinisch-farmaceutisch onderzoek (bloedspiegels geneesmiddelen en farmacogenetische bepalingen) aanvragen door de vraagstelling en dosering van het betreffende geneesmiddel te vermelden op het aanvraagformulier 'Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek door huisartsen conform LESA/NHG.' U wordt vervolgens geprikt op de prikpost van de Klinische Chemie. Daarna wordt het bloedmonster geanalyseerd door het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium. De uitslag wordt van een advies voorzien door de (ziekenhuis)apotheker. Meer informatie
   

Wie werken er in de ziekenhuisapotheek?

 • (ziekenhuis)apothekers
 • (senior-)apothekersassistenten
 • farmaceutisch medewerkers
 • analisten
 • (team)managers
 • stafmedewerkers op gebied van inkoop, ICT, financiën en kwaliteit
   

Opleiding, stage en onderzoek
Meander Medisch Centrum leidt apothekers op tot ziekenhuisapotheker. Ook worden leerlingen in een werken-leren situatie opgeleid tot apothekersassistent of farmaceutisch medewerker. Leerlingen en studenten van opleidingsinstellingen in de regio kunnen stage lopen bij de ziekenhuisapotheek. Daarnaast doet de ziekenhuisapotheek onderzoek naar de resultaten van nieuwe behandelingen in de praktijk. Ook loopt een promotieonderzoek naar het dag-nachtritme van dialysepatiënten.

 

Wat op welke locatie?
Meander Medisch Centrum 
- Geneesmiddelendistributie en medicatiebegeleiding
- Bereiding radiofarmaca
- Bereiden van geneesmiddelen op voorraad en voor individuele patiënten
- Laboratoriumonderzoek van geneesmiddelen
- Farmaceutische zorg voor verpleeghuizen
- Transmurale Meander Apotheek

Locatie Baarn
- Geneesmiddelendistributie en medicatiebegeleiding