Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Anesthesiologie - Pijnpolikliniek

De vakgroep Anesthesiologie heeft als voornaamste taak de begeleiding van patiënten voor, tijdens en direct na een operatie. Onze anesthesiologen leveren zorg aan patiënten die een operatie moeten ondergaan of die pijnbestrijding nodig hebben.

 

Werkterrein
De anesthesiologen zorgen voor patiënten die algehele anesthesie of een ruggenprik krijgen bij:

  • Chirurgie: waaronder traumatologie, vaatchirurgie, longchirurgie en algemene chirurgie.
  • Gynaecologie en verloskunde: in Meander Medisch Centrum wordt er naar gestreefd om de verloskunde met pijnbestrijding te begeleiden.
  • KNO: zowel keelamandelen bij de kleintjes als de grotere ingrepen bij volwassenen.
  • Orthopedie: op dit vakgebied wordt regelmatig, als de patiënt dat wil, gewerkt met een verdoving met een ruggenprik.
  • Urologie: hierbij worden uitgebreide nieroperaties door ons begeleid met algehele anesthesie en/of een ruggenprik.
  • Neurochirurgie: de anesthesiologen begeleiden patiënten die een operatie aan de rug of nek ondergaan. 
  • Plastische chirurgie: begeleiding van patiënten die een operatie ondergaan op het gebied van hand- en polschirurgie, reconstructie na borstkanker, huidkanker en andere vormen van kanker, herstel van aangeboren afwijkingen bij kinderen, etcetera.

 

In Meander Medisch Centrum worden geen hersenoperaties en geen hartoperaties uitgevoerd. Ook zijn de anesthesiologen niet verantwoordelijk voor patiënten op de Intensive Care. Zij zijn de verantwoordelijkheid van de intensivisten.

Preoperatieve polikliniek
Op de preoperatieve polikliniek onderzoekt de anesthesioloog alle patiënten die geopereerd moeten worden. De anesthesioloog beoordeelt of het veilig is om de patiënt te opereren of dat eerst nog onderzoek en/of behandeling nodig is.

Kwaliteit en veiligheid
De anesthesiologen zien er op toe dat binnen Meander Medisch Centrum volgens moderne maatstaven wordt gewerkt. Dit geldt voor opleiding, kwaliteit, veiligheid, inzet en planning. Elke anesthesioloog is verplicht jaarlijks zijn/haar kennis op peil te houden en van de ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied op de hoogte te blijven. De apparatuur wordt volgens fabriekstandaard onderhouden. De anesthesiologen nemen voldoende rust na een dienst om ook u goed en geconcentreerd van dienst te kunnen zijn.

 

Informatie over anesthesie

Kijk voor meer informatie over anesthesie (narcose) op de website www.ondernarcose.nl.


Verbonden aan
Rugcentrum
 
Snel naar