Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Polikliniek Pijngeneeskunde

Bij complexe chronische pijnklachten kan uw huisarts u doorverwijzen naar de polikliniek Pijngeneeskunde van Meander Medisch Centrum.

 

Op de polikliniek Pijngeneeskunde werken gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en ondersteunende medewerkers samen aan de beste behandeling van uw pijnprobleem.

 

 

Pijnbehandelingen

U kunt terecht op onze polikliniek in Amersfoort en Baarn. De meeste pijnbehandelingen vinden plaats op locatie Baarn. Bij de analyse en behandeling van een chronisch pijnsyndroom moeten vaak verschillende therapieën geprobeerd worden.
De behandelingen vallen onder de normale basiszorg en worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

 

Werkwijze polikliniek Pijngeneeskunde

  • Uw huisarts verwijst u naar onze polikliniek Pijngeneeskunde.
  • U ontvangt van ons een link naar een digitale vragenlijst over uw pijnklachten. De vragenlijst is primair bedoeld om te onderzoeken welke factoren een negatief effect kunnen hebben op uw pijnbeleving. Het is van groot belang dat u de vragenlijst zo goed mogelijk invult.
  • Zodra wij de ingevulde vragenlijst ontvangen hebben, stellen wij u schriftelijk op de hoogte wanneer de eerste afspraak is.
  • Tevens ontvangt u na ongeveer 3 maanden een tweede vragenlijst om het effect van het behandeltraject en de patiënttevredenheid te meten.
  • Patiënten met pijn bij kanker pijn krijgen een verkorte pijnvragenlijst opgestuurd en roepen wij versneld op.
  • Het behandeltraject start altijd met een intakegesprek met de pijnspecialist. Als er daarna gekozen wordt voor een behandeling met een injectie krijgt u daarvoor een nieuwe afspraak.
  • Op de polikliniek werken ook gespecialiseerde pijnverpleegkundigen en anesthesiologen in opleiding. Deze werken onder supervisie van de pijnspecialist.  
  • Neemt u bij ieder bezoek aan de pijnspecialist een actueel overzicht van uw medicijnen mee! Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

 

Lees meer in de folder Polikliniek Pijngeneeskunde.

 

Heeft u meerdere pijnklachten?

U wordt niet voor meerdere pijnklachten tegelijkertijd behandeld binnen onze polikliniek. Geeft u aan van welke pijnklacht u het meeste last heeft. Over deze pijnklacht vult u de pijnvragenlijst in. Voor de andere pijnklacht(en), die niet in behandeling wordt(en) genomen, start eventueel een nieuw traject als de behandeling van de eerste pijnklacht is afgesloten.


Afdelingen / Specialismen
Anesthesiologie en Pijngeneeskunde
 
Specialisten / zorgverleners
Ie (S.H.)
James (T.A.)
Koornwinder (T.J.)
Oostra, (E.J.)
Soetens (R.H.A.)
Spreekuren