Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vernauwde halsslagaders

Op de plaats van de vernauwing in de slagader zit een vetafzetting/verkalking aan de binnenkant tegen de bloedvatwand. Omdat het bloed hier langs stroomt, kunnen soms kleine of grote propjes afbrokkelen en met de bloedstroom meegevoerd worden naar de hersenen of het oog. In de hersenen of ogen kan dit propje een bloedvat afsluiten. Dit kan leiden tot een TIA (tijdelijke afsluiting van een bloedvat, met tijdelijke uitvalsverschijnselen) of een herseninfarct (langer durende of permanente uitvalsverschijnselen).

 

Een TIA van de hersenen veroorzaakt meestal verlammingen van een arm en een been of spraakstoornissen (afasie). Een TIA van het oog uit zich in tijdelijke blindheid/slechtziendheid. Ook kan de halsslagader op den duur volledig afgesloten raken. Een herseninfarct, ook beroerte of CVA (cerebro vasculair accident) genoemd, kan dan het gevolg zijn.


Medicijnen kunnen het risico op TIA’s of een herseninfarct vaak kleiner maken, doordat ze de vorming van bloedstolsels tegengaan.
Als er zeer sterke vernauwingen zijn, die hebben geleid tot een TIA of herseninfarct, kan dit een reden zijn om te opereren. Tijdens een operatie wordt het bloedvat geopend en schoongemaakt.


Afdelingen / specialismen
Chirurgie
Neurologie
Folders
Vernauwde halsslagader, operatie aan
 
Specialisten / zorgverleners
Chirurgie
Neurologie
 
Spreekuren

Vaatlab
Vaatspreekuur