Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling vindt plaats in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen. Ouderenmishandeling is vaak niet opzettelijk. Denk hierbij aan de overbelaste mantelzorger. Bij ouderenmishandeling kan er sprake zijn van één of meer vormen van verwaarlozing, mishandeling, seksueel geweld en/of materiële schade.

 

Als wij in Meander Medisch Centrum het vermoeden hebben van ouderenmishandeling, dan volgen wij de Meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze richtlijn is een stappenplan, waarin staat beschreven wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van ouderenmishandeling. Wij helpen u graag de juiste hulp te vinden.

 

Lees voor meer informatie de folder: ‘Patiënten in veilige handen bij het vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling’


Afdelingen / specialismen
Folders
Patiënt in veilige handen bij het vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling
 
Specialisten / zorgverleners
 
Spreekuren