Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld vindt plaats in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen. Onder huiselijk geweld verstaan we kindermishandeling, volwassenengeweld en ouderenmishandeling (patiënten ouder dan 65 jaar). Bij huiselijk geweld kan er sprake zijn van één of meer vormen van verwaarlozing, mishandeling, seksueel geweld en/of materiële schade. Huiselijk geweld kan onbewust of bewust plaatsvinden.

 

Als wij in Meander Medisch Centrum het vermoeden hebben van huiselijk geweld, dan volgen wij de Meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze richtlijn is een stappenplan, waarin staat beschreven wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld. Wij helpen u graag de juiste hulp te vinden.

 

Lees voor meer informatie de folder: ‘Patiënten in veilige handen bij het vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling’


Afdelingen / specialismen
Folders
Patiënt in veilige handen bij het vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling
 
Specialisten / zorgverleners
 
Spreekuren