Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Dementie

Dementie is een hersenziekte, waarbij verschillende cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen ontstaan. Er zijn verschillende vormen van dementie, met verschillende symptomen en een verschillend beloop van de ziekte. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Vasculaire dementie, Lewy Body dementie en frontotemporale dementie zijn andere voorbeelden.

 

Websites

 

Bij toenemende vergeetachtigheid die problemen geeft in het dagelijks leven kan er sprake zijn van dementie.

Om duidelijkheid te krijgen over de ernst van de geheugenproblemen en wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn, kan er onderzoek worden verricht in Meander Medisch Centrum.

 

De geheugenpoli

Heeft u last van geheugenproblemen, dan kan de huisarts u verwijzen naar de geheugenpoli. De huisarts zal een keuze maken om u naar de afdeling Neurologie of Geriatrie te verwijzen. Op de geheugenpoli worden onderzoeken verricht naar vergeetachtigheid (niet-pluis signalen) en/of veranderingen in het gedrag die belemmerend zijn voor het dagelijks functioneren. Het kan zijn dat u zelf deze klachten ervaart of dat uw naaste omgeving merkt dat er veranderingen zijn.

De oorzaak kan in de hersenen liggen, maar ook andere ziekten of omstandigheden kunnen problemen met het geheugen veroorzaken. Er zijn meerdere oorzaken voor vergeetachtigheid.

 

Wat kunt u verwachten?

De polikliniek Neurologie heeft een gecombineerd spreekuur. Het is handig om een partner, kind of iemand anders mee te nemen die u goed kent. U krijgt u eerst een gesprek met een gespecialiseerd verpleegkundige, die ook een test met u doet. Aansluitend gaat u naar de neuroloog die zo nodig een lichamelijk onderzoek verricht en eventueel andere onderzoeken met u afspreekt.

Dat kan bijvoorbeeld een bloedonderzoek, een MRI scan van de hersenen, een EEG of een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek zijn. Soms wordt een PET CT-scan (met amyloid) gemaakt (lees ook het artikel hierover in Meander Stroom april 2016)

De onderzoeken kunnen vaak op één dag plaats vinden en u krijgt dan aan het einde van de middag de uitslag. 

 

Nut van vroegtijdige diagnostiek

Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van dementie, dan komt er waarschijnlijk veel op u af.

Alhoewel de mogelijkheden om vormen van dementie te behandelen heel beperkt zijn, is er voor patiënt en betrokken naasten een aantal belangrijke argumenten om tijdig de diagnose dementie te stellen:

 

Erkenning
Patiënt en/of familie hebben vaak al lang het idee dat er iets niet in orde is, maar kunnen dit geen naam geven. Partners lopen langdurig rond met vragen, bijvoorbeeld over veranderd gedrag dat ze niet kunnen plaatsen. Het stellen van de diagnose dementie kan dan opluchting geven.

 

Anticiperen op de toekomst
Vroege diagnose biedt de mogelijkheid om te anticiperen op wat komen gaat, het bespreekbaar maken van achteruitgang en het achterhalen van de wensen van de dementerende. Zeker in de beginfase van dementie kunnen mensen met dementie vaak nog aangeven wat zij wenselijk vinden. Er kan gesproken worden over het inschakelen van hulp.

Wanneer de diagnose dementie is gesteld, kan de familie beter voorbereid worden op veranderend gedrag en kunnen er tijdig omgangsadviezen gegeven worden.

 

Mogelijkheden voor hulp
In de regio Amersfoort zijn tal van mogelijkheden voor hulp en ondersteuning voor patiënten met dementie en hun naasten. Dat is niet voor niets. Dementie is een ingrijpende ziekte, waarbij ondersteuning vaak zeer wenselijk is. Ook praktische hulp (bijvoorbeeld thuiszorg) is in de loop van de ziekte misschien nodig.

 

Tegenwoordig wordt meestal een casemanager ingeschakeld, die u begeleidt en de zorg coördineert tijdens het hele ziekteproces. Ook over andere mogelijkheden van hulp en ondersteuning kunt u op de Geheugendagkliniek van Meander Medisch Centrum informatie krijgen.

 

Behandeling met medicijnen

Er zijn geen medicijnen die dementie kunnen genezen. Voor bepaalde vormen van dementie zijn er medicijnen, die het proces van achteruitgang mogelijk kunnen afremmen. Uw specialist van Meander Medisch Centrum kan u hierover informeren en eventueel deze medicijnen voorschrijven.


Afdelingen / specialismen
Geriatrie
Neurologie
Folders
 
Specialisten / zorgverleners
Geriatrie
Neurologie
Links

Stichting Alzheimer Nederland

Dementie.nl

 
Spreekuren

Geheugenpolikliniek en Geheugendagkliniek