Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Blindedarmontsteking

Een blindedarmontsteking of appendicitis is een bacteriële ontsteking van het wormvormig aanhangsel (appendix) van de blindedarm. De diagnose blindedarmontsteking is soms eenvoudig, maar niet zelden ook zeer lastig te stellen. Bij twijfel gaat men in de regel over tot verwijdering van de appendix, omdat het veel erger is een ontstoken appendix niet te opereren (met risico op perforatie, gevolgd door een levensgevaarlijke buikvliesontsteking, en abcesvorming) dan een gezonde appendix er (achteraf) onnodig uit te halen.


Afdelingen / specialismen
Chirurgie
Maag-, darm- en leverchirurgie
Folders
Blindedarmontsteking
 
Specialisten / zorgverleners
Chirurgie
Maag-, darm- en leverchirurgie
 
Spreekuren
Chirurgie (algemeen)