Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

In verband met het coronavirus kunnen we helaas geen goede wachttijden aangeven voor operaties. Daarom staan er geen wachttijden voor operaties in onderstaand overzicht.

 

Peildatum: 1 november 2020

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 28    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering      
- Liesbreuk      
- Spataderen (open behandeling)      

- Aneurysma

     
- Operatieve verwijdering borstkanker      
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding      
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm      
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 24    
Spataderen (endovasculair)   35  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
90    
- Gastroscopie     28
Gynaecologie algemeen 24    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 37    
- Incontinentie vrouw 14    
- Sterilisatie vrouw      
- Operatieve behandeling ovariumkanker      
- Operatieve behandeling stressincontinentie      
- Baarmoederverwijdering      
Interne geneeskunde algemeen 68    
- Endocrinologie 68    
- Nefrologie 15    
- Hematologie 34    
- Oncologie 9    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 10    
- Neus- en/of keelamandelen      
- Neustussenschot      
- Middenoorbeluchtingsbuisjes      
Kindergeneeskunde algemeen 15    
- Poepplaspoli 46    
- Luchtwegspreekuur 26    
- Obesitas 41    
- Allergiepoli 48    
- Eetstoornissen 22    
Klinische geriatrie 19    
Longziekten 30    
Neurochirurgie      
- Hernia      
Neurologie 35    
Oogheelkunde 20    
- Staaroperatie      
Orthopedie 4    
- Totale heup operatie      
- Kijkoperatie knie      
- Totale knie operatie      
- Meniscus      
Pijnbestrijding / anesthesiologie 14    
Plastische chirurgie 17    
- Borstvergroting      
- Buikwandcorrectie      
- Dupuytren      
- Carpaal tunnel syndroom      
- Borstverkleining      
- Neurolyse perifere zenuw      
Psychiatrie 49    
Reumatologie 27    
Revalidatie 25    
Urologie 30    
- Sterilisatie man   56  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom      
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom      
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     15
  . MRI mammo     31
  . MRI knie     23
  . MRI hersenen     20
  . MRI nek     19
- CT scan      
  . CT colonografie     25
  . CT thorax     35
  . CT abdomen     37
  . CT cardiac     37
  . CT coronair     37