Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 mei 2021

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 5    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   100  
- Liesbreuk   365  
- Spataderen (open behandeling)   70  

- Aneurysma

  30  
- Operatieve verwijdering borstkanker   28  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   21  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 21    
Spataderen (endovasculair)   28  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
99    
- Gastroscopie     30
Gynaecologie algemeen 14    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 61    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   56  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 26    
- Endocrinologie 30    
- Nefrologie 7    
- Hematologie 12    
- Oncologie 5    
Kaakchirurgie 50    
Keel-, neus- en oorheelkunde 7    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   28  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 19    
- Poepplaspoli 32    
- Luchtwegspreekuur 47    
- Obesitas 47    
- Allergiepoli 27    
- Eetstoornissen 29    
Klinische geriatrie 34    
Longziekten 21    
Neurochirurgie 34    
- Hernia   90  
Neurologie 37    
Oogheelkunde 5    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 14    
- Totale heup operatie   60  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   60  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 35    
Plastische chirurgie 12    
- Borstvergroting   28  
- Buikwandcorrectie   28  
- Dupuytren   14  
- Carpaal tunnel syndroom   14  
- Borstverkleining   28  
- Neurolyse perifere zenuw   14  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 16    
Revalidatie 25    
Urologie 30    
- Sterilisatie man   56  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   21  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom      
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     28
  . MRI mammo     34
  . MRI knie     26
  . MRI hersenen     25
  . MRI nek     26
- CT scan      
  . CT colonografie     22
  . CT thorax     42
  . CT abdomen     46
  . CT cardiac     34
  . CT coronair     48