Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 september 2018

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 7    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   50  
- Liesbreuk   50  
- Spataderen (open behandeling)   84  

- Aneurysma

  28  
- Operatieve verwijdering borstkanker   21  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   21  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   21  
Dermatologie 25    
Spataderen (endovasculair)   35  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
92    
- Gastroscopie     10
Gynaecologie algemeen 28    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 50    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   21  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   21  
Interne geneeskunde algemeen 25    
- Endocrinologie 48    
- Nefrologie 49    
- Hematologie 77    
- Oncologie 48    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 4    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   21  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 29    
- Poepplaspoli 18    
- Luchtwegspreekuur 33    
- Obesitas 40    
- Allergiepoli 48    
- Eetstoornissen 29    
Klinische geriatrie 24    
Longziekten 21    
Neurochirurgie 112    
- Hernia   49  
Neurologie 24    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   21  
Orthopedie 9    
- Totale heup operatie   28  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   28  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 35    
Plastische chirurgie 25    
- Borstvergroting   50  
- Buikwandcorrectie   50  
- Dupuytren   21  
- Carpaal tunnel syndroom   21  
- Borstverkleining   21  
- Neurolyse perifere zenuw   21  
Psychiatrie 35    
Reumatologie 19    
Revalidatie 67    
Urologie 40    
- Sterilisatie man   90  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   21  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   36  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     13
  . MRI mam     11
  . MRI knie     20
  . MRI hersenen     13
  . MRI nek     25
- CT scan      
  . CT colonografie     5
  . CT thorax     31
  . CT abdomen     38
  . CT cardiac     10