Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Op dit moment kunnen wij helaas geen wachttijden aangeven voor behandelingen. 

 

Peildatum: 1 oktober 2021

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering      
- Liesbreuk      
- Spataderen (open behandeling)      

- Aneurysma

     
- Operatieve verwijdering borstkanker      
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding      
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm      
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 31    
Spataderen (endovasculair)   75  
MOHS   28  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
99    
- Gastroscopie     42
Gynaecologie algemeen 40    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 80    
- Incontinentie vrouw 62    
- Sterilisatie vrouw      
- Operatieve behandeling ovariumkanker      
- Operatieve behandeling stressincontinentie      
- Baarmoederverwijdering      
Interne geneeskunde algemeen 70    
- Endocrinologie 42    
- Nefrologie 7    
- Hematologie 21    
- Oncologie 21    
Kaakchirurgie 55    
Keel-, neus- en oorheelkunde 7    
- Neus- en/of keelamandelen      
- Neustussenschot      
- Middenoorbeluchtingsbuisjes      
Kindergeneeskunde algemeen 40    
- Poepplaspoli 18    
- Luchtwegspreekuur 54    
- Obesitas 103    
- Allergiepoli 40    
- Eetstoornissen 40    
Klinische geriatrie 36    
Longziekten 90    
Neurochirurgie 44    
- Hernia      
Neurologie 39    
Oogheelkunde 8    
- Staaroperatie   18  
Orthopedie 7    
- Totale heup operatie      
- Kijkoperatie knie      
- Totale knie operatie      
- Meniscus      
Pijnbestrijding / anesthesiologie 25    
Plastische chirurgie 30    
- Borstvergroting      
- Buikwandcorrectie      
- Dupuytren      
- Carpaal tunnel syndroom      
- Borstverkleining      
- Neurolyse perifere zenuw      
Psychiatrie      
Reumatologie 34    
Revalidatie 25    
Urologie 35    
- Sterilisatie man   84  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom      
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom      
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     21
  . Mammografie     2
  . MRI knie     32
  . MRI hersenen     25
  . MRI nek     21
- CT scan      
  . CT colonografie      
  . CT thorax      
  . CT abdomen     20
  . CT cardiac      
  . CT coronair