Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 juli 2020

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   90  
- Liesbreuk   90  
- Spataderen (open behandeling)   70  

- Aneurysma

  60  
- Operatieve verwijdering borstkanker   14  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   40  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   70  
Dermatologie 28    
Spataderen (endovasculair)   33  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
90    
- Gastroscopie     90
Gynaecologie algemeen 40    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 35    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 54    
- Endocrinologie 44    
- Nefrologie 23    
- Hematologie 14    
- Oncologie 12    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 10    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   28  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 13    
- Poepplaspoli 14    
- Luchtwegspreekuur 12    
- Obesitas 54    
- Allergiepoli 34    
- Eetstoornissen 36    
Klinische geriatrie 28    
Longziekten 56    
Neurochirurgie 15    
- Hernia   28  
Neurologie 27    
Oogheelkunde 15    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 3    
- Totale heup operatie   74  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   74  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 21    
Plastische chirurgie 20    
- Borstvergroting   60  
- Buikwandcorrectie   90  
- Dupuytren   30  
- Carpaal tunnel syndroom   30  
- Borstverkleining   90  
- Neurolyse perifere zenuw   30  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 15    
Revalidatie 65    
Urologie 40    
- Sterilisatie man   35  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   90  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     23
  . MRI mammo     35
  . MRI knie     31
  . MRI hersenen     25
  . MRI nek     24
- CT scan      
  . CT colonografie     29
  . CT thorax     33
  . CT abdomen     34
  . CT cardiac     41
  . CT coronair     41