Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

In verband met het coronavirus kunnen we helaas geen goede wachttijden aangeven voor operaties. Daarom staan er geen wachttijden voor operaties in onderstaand overzicht.

 

Peildatum: 1 januari 2021

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 28    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering      
- Liesbreuk      
- Spataderen (open behandeling)      

- Aneurysma

     
- Operatieve verwijdering borstkanker      
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding      
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm      
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 13    
Spataderen (endovasculair)   26  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
99    
- Gastroscopie     46
Gynaecologie algemeen 28    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 37    
- Incontinentie vrouw 14    
- Sterilisatie vrouw      
- Operatieve behandeling ovariumkanker      
- Operatieve behandeling stressincontinentie      
- Baarmoederverwijdering      
Interne geneeskunde algemeen 68    
- Endocrinologie 60    
- Nefrologie 21    
- Hematologie 51    
- Oncologie 15    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 10    
- Neus- en/of keelamandelen      
- Neustussenschot      
- Middenoorbeluchtingsbuisjes      
Kindergeneeskunde algemeen 12    
- Poepplaspoli 11    
- Luchtwegspreekuur 19    
- Obesitas 34    
- Allergiepoli 41    
- Eetstoornissen 64    
Klinische geriatrie 30    
Longziekten 30    
Neurochirurgie      
- Hernia      
Neurologie 35    
Oogheelkunde 5    
- Staaroperatie      
Orthopedie 3    
- Totale heup operatie      
- Kijkoperatie knie      
- Totale knie operatie      
- Meniscus      
Pijnbestrijding / anesthesiologie 35    
Plastische chirurgie 12    
- Borstvergroting      
- Buikwandcorrectie      
- Dupuytren      
- Carpaal tunnel syndroom      
- Borstverkleining      
- Neurolyse perifere zenuw      
Psychiatrie 49    
Reumatologie 15    
Revalidatie 25    
Urologie 30    
- Sterilisatie man   56  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom      
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom      
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     15
  . MRI mammo     33
  . MRI knie     21
  . MRI hersenen     15
  . MRI nek     13
- CT scan      
  . CT colonografie     23
  . CT thorax     27
  . CT abdomen     33
  . CT cardiac     33
  . CT coronair     47