Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 oktober 2020

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 28    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   120  
- Liesbreuk   240  
- Spataderen (open behandeling)   90  

- Aneurysma

  40  
- Operatieve verwijdering borstkanker   42  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   42  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 44    
Spataderen (endovasculair)   63  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
90    
- Gastroscopie     51
Gynaecologie algemeen 24    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 37    
- Incontinentie vrouw 14    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   56  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 64    
- Endocrinologie 64    
- Nefrologie 15    
- Hematologie 29    
- Oncologie 10    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 10    
- Neus- en/of keelamandelen   28  
- Neustussenschot   28  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   7  
Kindergeneeskunde algemeen 13    
- Poepplaspoli 25    
- Luchtwegspreekuur 12    
- Obesitas 40    
- Allergiepoli 48    
- Eetstoornissen 15    
Klinische geriatrie 63    
Longziekten 30    
Neurochirurgie      
- Hernia   56  
Neurologie 35    
Oogheelkunde 20    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 7    
- Totale heup operatie   42  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   42  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 17    
- Borstvergroting   90  
- Buikwandcorrectie   90  
- Dupuytren   60  
- Carpaal tunnel syndroom   60  
- Borstverkleining   90  
- Neurolyse perifere zenuw   60  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 27    
Revalidatie 25    
Urologie 30    
- Sterilisatie man   56  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   42  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom      
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     19
  . MRI mammo     15
  . MRI knie     28
  . MRI hersenen     15
  . MRI nek     16
- CT scan      
  . CT colonografie     15
  . CT thorax     33
  . CT abdomen     33
  . CT cardiac     33
  . CT coronair     40