Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Multi Spreekuur

Omschrijving:

Afzonderlijk oogheelkundige spreekuur voor volwassen patiënten waarvoor meer tijd nodig is voor het onderzoek. Dit wordt beoordeeld door de HA/ specialist of oogarts. De extra tijd wordt gebruikt voor een speciale benadering en indien nodig, worden aangepaste onderzoeksmethoden gebruikt.

 

Patiënten waarvoor dit spreekuur bedoeld is zijn mensen met een verstandelijke en/of (ernstig) lichamelijke beperking, zware dementie, gedragsstoornissen zoals autisme, mensen met Parkinson etc. 

 

Zorgverleners:
Verwijzing via: Behandelend specialist,Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...