Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Transplantatie

Omschrijving:

De Polikliniek Nefrologie begeleidt ook patiënten vóór en na een niertransplantatie. De niertransplantatie vindt altijd plaats in een transplantatiecentrum. Hiervoor werken wij samen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De nefrologen van het Niercentrum Midden-Nederland hebben goede contacten met beide transplantatiecentra.
 
Om in aanmerking te komen voor een niertransplantatie zal de patiënt een uitgebreid traject moeten doorlopen. De nefroloog van het Medisch Niercentrum Midden-Nederland zal eerst samen met de patiënt bespreken of transplantatie zinvol en haalbaar is. Het komt voor dat een medische situatie van de patiënt een niertransplantatie niet toelaat. 
 
Ook kan het zijn dat u een nier kan krijgen van een levende donor. Iemand in uw familie-, vrienden- of kennissenkring kan bereid zijn een nier af te staan. Deze manier van transplanteren zal de nefroloog  met u bespreken als op de polikliniek komt. Ook zal de nefroloog beoordelen of de donor geschikt is door middel van onderzoeken.
 
Vervolgens zal de nefroloog de patiënt door verwijzen naar de transplantatiepoli van het Niercentrum Midden-Nederland. Op de polikliniek werkt een verpleegkundige die gespecialiseerd is in transplantatie. U wordt tijdens verschillende polibezoeken voorgelicht over de verschillende mogelijkheden van transplantatie en over de onderzoeken die de patiënt moet ondergaan ter voorbereiding op een eventuele transplantatie.
 
Nadat de vooronderzoeken zijn afgerond zal de patiënt verwezen worden naar een van de transplantatiecentra voor een uitgebreide keuring.  Het transplantatiecentrum bepaalt uiteindelijk of u geschikt bent voor transplantatie.
 
Als de patiënt wordt goedgekeurd komt men op de transplantatie wachtlijst te staan. Is er van een levende donatie dan zal een datum voor transplantatie samen met de patiënt vast gesteld worden.
Het eerste jaar na de transplantatie blijft de patiënt onder controle van het  transplantatiecentrum. Als alles goed gaat, wordt de patiënt weer terugverwezen naar de Polikliniek Nefrologie van het Niercentrum Midden-Nederland

Specialisten:
Zorgverleners:
Verwijzing via: Behandelend specialist
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...