Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Verpleegkundig hematologisch spreekuur

Omschrijving:

Naast u bezoek aan uw arts, kunt u een afspraak krijgen op het verpleegkundig hematologisch spreekuur. Het spreekuur wordt gehouden door een gespecialiseerd verpleegkundige die deskundig is op het gebied van hematologische ziekten. Iedere arts heeft een eigen verpleegkundige.

U kunt het spreekuur bezoeken voor allerlei vragen of problemen die met uw ziekte, de behandeling en/of de gevolgen daarvan te maken hebben, bijvoorbeeld:

  • Toelichten en aanvullen van de informatie die u van uw arts heeft gekregen
  • Bieden van ondersteuning en begeleiding van u en uw naasten en zonodig doorverwijzen naar andere hulpverleners, instanties en patiëntenverenigingen.


De gespecialiseerd verpleegkundige werkt nauw samen met uw arts. Vaak worden de bezoeken aan uw arts en verpleegkundige afgewisseld.

Het verpleegkundig hematologisch spreekuur is niet alleen bedoeld voor patiënten met kanker, maar ook voor patiënten met een goedaardige hematologische ziekte.

Locatie en tijden van het verpleegkundig hematologisch spreekuur:
Dinsdag t/m donderdag: Meander Medisch Centrum Amersfoort

Lees meer informatie in de folder verpleegkundige spreekuren voor oncologiepatiënten.

 

Wegblijftarief

Aan patiënten die zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komen, rekent de polikliniek Hematologie het zogenoemde wegblijftarief door. Lees meer ...

 

Zorgverleners:
Verwijzing via:
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...