Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Triagepoli

Omschrijving:

Huisartsen die een patiënt hebben die weliswaar niet zo acuut is dat doorverwijzing naar de Spoedeisende Hulp nodig is, maar waarvoor de toegangstijd van enkele weken tot de reguliere poli te lang is, kunnen contact opnemen met de dienstdoend internist. Deze kan een patiënt plaatsen op de triagepoli. Hier worden de semi-spoedpatiënten gezien door één van de oudste assistenten onder supervisie van de dienstdoend internist. Na eventueel aanvullend onderzoek, wordt de patiënt toegewezen aan het spreekuur van één van de internisten. De wachttijd daarvoor is afhankelijk van de beoordeling tijdens het triagebezoek.

Verwijzing via: Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...