Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Snurk-/OSAS-spreekuur

Omschrijving:

Bent u door uw huisarts verwezen voor mogelijk obstructief slaapapneusyndroom en/of snurken? Dan wordt u per brief uitgenodigd op het spreekuur. Voor de afspraak bij een van de KNO-artsen zal een slaapregistratie (polygrafie) plaats vinden. De benodigde apparatuur (slaapkastje) komt u halen op de poli KNO. Vervolgens slaapt u die nacht thuis met de benodigde apparatuur. Op de polikliniek krijgt u bij het ophalen van het kastje de benodigde instructies.

 

Tijdens de registratie wordt gemeten:

  • of er apneus (ademstops) zijn
  • hoeveel apneus er zijn
  • hoe lang de apneus duren
  • het zuurstofgehalte in uw bloed
  • in welke slaaphouding de apneus optreden

 

De volgende dag dient u de apparatuur terug te brengen en is er een afspraak bij de KNO-arts. Tijdens de afspraak bij de KNO-arts zal er een uitgebreid onderzoek en anamnese plaatsvinden.

 

Daarna volgt in een aantal gevallen een slaapscopie van de ademweg (propofolscopie) op de operatiekamer om de locatie van de obstructie vast te stellen. Na dit onderzoek volgt een afrondend gesprek bij de KNO-arts waar ingegaan wordt op behandelopties. De maatschap KNO heeft alle chirurgische en niet-chirurgische behandelopties in haar pakket. Drie van de KNO-artsen (professor Mahieu en dr. Snelleman) voeren ook de hyoid-thyreoidapproximaties uit. Bij zeldzame epiglotisobstructies kan een laserbehandeling plaats vinden. Voor behandeling met snurkbeugels (MRA) en behandeling met CPAP vindt doorverwijzing plaats.

De KNO-artsen werken samen met longartsen, kaakchirurgen en neurologen in Meander Slaap Waak.

Specialisten:
Verwijzing via: Behandelend specialist,Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...