Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Plas- & PoepPoli voor kinderen

Omschrijving:

Voor wie?

Kinderen van vier tot 18 jaar met:

1. obstipatie, niet reagerend op standaard therapie of (verdenking) bijkomende problematiek

2. incontinentie voor ontlasting (broekpoepen)

3. incontinentie voor urine overdag, niet reageren op standaardadviezen

4. incontinentie voor urine ’s nachts vanaf 7 jaar (bedplassen)

5. recidiverende urineweginfecties


Na overleg door verwijzend arts met de kinderartsen van de Plas&PoepPoli kunnen ook jongere kinderen in aanmerking komen.

Team Plas- & PoepPoli
Dit is een multidisciplinair spreekuur waaraan kinderartsen, kindercontinentieverpleegkundigen, pedagogish medewerkers, kinderbekkenfysiotherapeuten en klinisch psychologen deelnemen.
Overleg met de uroloog en radioloog is op consultatieve basis.

Er is een goede samenwerking met de kinderurologen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en de Poeppoli van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Eerste polibezoek
Na verwijzing krijgt u voor uw kind toegestuurd:

  • Een vragenlijst
  • Uitleg plasdrinklijsten
  • Drink- en plaslijst
  • Poepdagboek per maand


Dit dient u mee te nemen naar de eerste poliklinische controle. Als uw kind alleen een probleem heeft met plassen vul dan ook de poepvragen in en andersom. Daardoor blijft er tijdens het eerste polikliniekbezoek meer tijd over om op vragen van u en uw kind in te gaan.

Er wordt een intakegesprek en lichamelijk onderzoek door de kinderarts en een intakegesprek door de pedagogisch medewerker gedaan.  Als er plasproblemen zijn zal uw kind gevraagd worden te plassen op een speciale wc (uroflowmeter). Daarna wordt een echo van de onderbuik gemaakt om te kijken of er nog plas is achtergebleven in de blaas. Sommige kinderen krijgen ook een echo onderzoek van de buik en wordt onderzoek naar bloed, urine of ontlasting gedaan. De kinderarts bepaalt welke onderzoeken nodig zijn. Als de gesprekken en onderzoeken zijn verricht, gaan u en uw kind naar huis. Aan het einde van het spreekuur wordt uw kind in multidisciplinair verband besproken en een plan van aanpak gemaakt.

’s Middags wordt u gebeld door de kindercontinentieverpleegkundige. Zij zal het plan van aanpak en het verdere traject met u bespreken.

Behandeling
Er wordt onderscheid gemaakt in de behandeling van kinderen van 4-7 jaar en kinderen van 7 jaar en ouder. De eerste groep wordt met name begeleid door de pedagogisch medewerker en de tweede groep door de kindercontinentieverpleegkundige. De kinderbekkenfysiotherapeut kan betrokken worden bij alle leeftijden.

De behandelingen kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Als een training wordt gestart, is de gemiddelde trainingsduur 3 maanden. Goed gemotiveerd zijn om het probleem aan te pakken is essentieel om succes te behalen bij de trainingen. Elke training wordt altijd afgesloten met een poliklinische afspraak bij de kinderarts.

Materialen

  • Uroflowmeter (voor het meten van het geplaste volume en techniek)
  • Echo onderbuik (voor meten echo residu na plassen, blaaswanddikte en rectumdiameter)
  • Echo buik (voor het beoordelen van de nieren, de blaas, darmen en rectumdiameter)


Dagboeken en lijsten

 
Laxantia
Laxantia zijn medicijnen om uw kind beter te laten poepen. Tijdens de poliklinische controle zal u hierover worden geïnformeerd.

Leefregels
Leefregels als voldoende vochtintake en bewegen, op de juiste tijd en met de juiste houding plassen en poepen.

Specialisten:
Zorgverleners:
Verwijzing via: Behandelend specialist,Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...