Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Plas- & PoepPoli voor kinderen

Omschrijving:

Voor wie?

Kinderen van vier tot 18 jaar met:

1. obstipatie, niet reagerend op standaard adviezen

2. incontinentie voor ontlasting (broekpoepen)

3. incontinentie voor urine overdag, niet reageren op standaardadviezen

4. incontinentie voor urine ’s nachts vanaf 7-8 jaar (bedplassen)

5. terugkomende urineweginfecties

 

Soms kunnen ook jongere kinderen of kinderen met andere problematiek in aanmerking komen voor de Plas- & Poeppoli. Dit gaat altijd in overleg met de kinderarts.

Team Plas- & PoepPoli
Dit is een multidisciplinair spreekuur waaraan kinderartsen, kindercontinentieverpleegkundigen, pedagogish medewerkers, kinderbekkenfysiotherapeuten en klinisch psychologen deelnemen.
Overleg met de uroloog en radioloog is op consultatieve basis.

Er is een goede samenwerking met de kinderurologen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en de Poeppoli van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Eerste polikliniekbezoek

Na verwijzing krijgt u voor uw kind een ouderpakket toegestuurd, met hierin diverse vragenlijsten over het plas- en poepgedrag van uw kind. 


U vult de lijsten in stuurt deze retour naar de Plas- & PoepPoli. De kinderarts beoordeelt de lijsten en u ontvangt per post een uitnodiging voor een eerste intake. Als uw kind alleen een probleem heeft met plassen, vul dan ook de poepvragen in en andersom. Daardoor blijft er tijdens het eerste polikliniekbezoek meer tijd over om op vragen van u en uw kind in te gaan.

Het spreekuur vindt plaats op donderdag en vrijdag. De intake is altijd op donderdagochtend.


Er wordt een intakegesprek en lichamelijk onderzoek door de kinderarts en een intakegesprek door de kindercontinentietherapeut gedaan. Als er plasproblemen zijn zal uw kind gevraagd worden te plassen op een speciale wc (uroflowmeter). Daarna wordt een echo van de onderbuik gemaakt om te kijken of er nog plas is achtergebleven in de blaas. Sommige kinderen krijgen ook een echo-onderzoek van de buik op de Radiologie en/of onderzoek naar bloed, urine of ontlasting. De kinderarts bepaalt welke onderzoeken nodig zijn. Als de gesprekken en onderzoeken zijn verricht, gaan u en uw kind naar huis. Aan het einde van het spreekuur wordt uw kind in multidisciplinair verband besproken en een plan van aanpak gemaakt.

’s Middags wordt u gebeld door de kindercontinentieverpleegkundige. Zij zal het plan van aanpak en het verdere traject met u bespreken.

Behandeling
Er wordt onderscheid gemaakt in de begeleiding van kinderen van 4-7 jaar en kinderen van 7 jaar en ouder. Beide groepen worden begeleid door een kindercontinentietherapeut. Kinderen van 7 jaar en ouder krijgen zelf continentietraining. De kinderbekkenfysiotherapeut kan betrokken worden bij alle leeftijden.

De begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. De gemiddelde trainingsduur is 3 maanden. Goed gemotiveerd zijn om het probleem aan te pakken is essentieel om succes te behalen bij de trainingen. Na afloop hebben u en uw kind een poliklinische afspraak bij de kinderarts.

 

De aanpak werkt: 80% van de kinderen plast of poept na de behandeling niet meer in de broek of bed.

Tips
 

  • Drink en plas verspreid over de dag
  • Ga ontspannen op de wc zitten, ondersteun daarbij voeten en billen
  • Ga direct na de hoofdmaaltijd naar de wc
  • Eet voldoende vezels en drink voldoende. Truc met de fles
  • Neem de tijd


Lees meer
 


Gebruikte onderzoeksmethoden

  • Uroflowmeter (voor het meten van het geplaste volume en techniek)
  • Echo onderbuik (voor meten echo residu na plassen, blaaswanddikte en rectumdiameter)
  • Echo buik (voor het beoordelen van de nieren, de blaas, darmen en rectumdiameter)


Laxantia
Laxantia zijn medicijnen om uw kind beter te laten poepen. Tijdens de poliklinische controle zal u hierover worden geïnformeerd.
 

Specialisten:
Zorgverleners:
Verwijzing via: Behandelend specialist,Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...